Söktermen vom anderen Ufer sein har ett resultat
Hoppa till
DE Tyska SV Svenska
vom anderen Ufer sein [(slang) homosexual] (n adj) bög [(slang) homosexual]

DE SV Översättningar för ufer

Ufer (n) [Fluss] {n} flodstrand (n) [Fluss] (u)
Ufer (n) [Fluss] {n} strandkant (n) [Fluss] (u)
Ufer (n) [Erdkunde] {n} flodbrädd (n) [Erdkunde] (u)
Ufer [edge of river or lake] {n} bank [edge of river or lake] (u)
Ufer [land adjoining a large body of water] {n} strand [land adjoining a large body of water] (u)
Ufer {n} kust (u)
Ufer {n} gräns mot hav
Ufer {n} Kust
Ufer (n) {n} bank (n) (u)

DE SV Översättningar för sein

sein (v) [allgemein] vara (v) [allgemein]
sein (v) [Philosophie] vara (v) [Philosophie]
sein (v) [Platz] vara (v) [Platz]
sein (n) vara (n)
Sein (n) [Leben] {n} existens (n) [Leben] (u)
Sein (n) [Leben] {n} liv (n) {n} [Leben]
Sein (n) [Leben] {n} tillvaro (n) [Leben] (u)
Sein [the state or fact of existence] {n} tillvaro [the state or fact of existence] (u)
Sein [the state or fact of existence] {n} existens [the state or fact of existence] (u)
Sein (n) [the state of being, existing, or occurring] {n} existens (n) [the state of being, existing, or occurring] (u)