Söktermen hjärta har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
hjärta (n) [känslor] {n} mind (n) [känslor]
hjärta (n) [anatomi] {n} heart (n) [anatomi]
hjärta (n) [kärna] {n} center (n) [kärna]
hjärta (n) [kärna] {n} core (n) [kärna]
hjärta (n) [kärna] {n} nucleus (n) [kärna]
SV Svenska EN Engelska
hjärta (n) [kärna] {n} heart (n) [kärna]
hjärta {n} heart
Hjärta Heart
SV Synonymer för hjärta EN Översättningar
puls [hjärtverksamhet] (n) (u) pulse
bröst [sinne] (n) {n} breasts
böjelse [sinne] (n) (u) penchant
lust [sinne] (n) (u) desire
karaktär [sinne] (n) (u) shape
rot [centrum] (n) (u) root
märg [centrum] (n) (u) marrow
kärlek [ömhet] (n) (u) love
välvilja [ömhet] (n) (u) benevolence
känsla [ömhet] (n) (u) emotional sensation
deltagande [ömhet] (a) {n} participant
människokärlek [ömhet] love of humanity
barmhärtighet [ömhet] charity
medlidande [ömhet] (n) {n} commiseration
uppmuntran [uppskattning] (n) (invariable) inducement
tolerans [uppskattning] (n) (u) tolerance
tillmötesgående [uppskattning] (a) {n} complaisant (formal)
ömhet [uppskattning] (n) (u) tenderness
öppenhet [uppskattning] (n) (u) candidness
inre [överjag] (a) inner