Söktermen jakkals trou met wolf se vrou har 2 resultat
Hoppa till
AF Afrikaans SV Svenska
jakkals trou met wolf se vrou (n) [rain shower] (n) solregn (n) [rain shower] (n)
jakkals trou met wolf se vrou (n) [rain shower] (n) vitterväder (n) [rain shower] (n)

AF SV Översättningar för jakkals

AF SV Översättningar för met

met med
met (prep) [in addition to] med (prep) [in addition to]

AF SV Översättningar för wolf

wolf varg (u)
wolf (n v) [animal] varg (n v) [animal] (u)
wolf (n v) [animal] ulv (n v) [animal]
wolf ulv

AF SV Översättningar för se

anta
(v) [conclude; believe] anta (v) [conclude; believe]
(v) [conclude; believe] förmoda (v) [conclude; believe]
prata
förmoda
tala
säga

AF SV Översättningar för vrou