Söktermen präst har ett resultat
Hoppa till
SVSvenskaAFAfrikaans
präst(u) priester
SVSynonymer för prästAFÖversättningar
munk[tibetansk präst](umonge{m}
rabbin[judisk präst](urabino{m}
andlig[prästman]divino
klerikal[prästman]clerical
prost[prästman]presbítero{m}
biskop[prästman](ubispo{m}
ärkebiskop[prästman](uarcebispo{m}
fader[klosterföreståndare](upapai{m}
abbot[klosterföreståndare](uabade{m}
lärare[predikant](umestre{m}
agitator[predikant](uagitador{m}
pastor[själasörjare](upresbítero{m}