Söktermen vi har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska AF Afrikaans
vi ons
SV Synonymer för vi AF Översättningar
undertecknad [jag] meine Wenigkeit
varför [varför] weswegen
ego [undertecknad] n Ego {n}
man [undertecknad] (u Mensch {m}
en annan [undertecknad] ein anderer
jag [undertecknad] n ick