Svenska Tjeckiska
vem kdo
vems čí
ven žíla
Venceslaus Ulricus Hammershaimb Venceslaus Ulricus Hammershaimb
Venedig Benátky
Veneraprogrammet Program Veněra
Venerdì Pátek
Veneto Benátsko
Venezia Provincie Venezia
Venezuela Venezuela
Venice Benátky
Venndiagram Vennův diagram
Venom Venom
ventilation větrání
ventrikel komora
Ventspils Ventspils
Venus Venuše
Venus Express Venus Express
Venus från Willendorf Mytologie
Venus och Romas tempel Chrám Venuše a Romy
Venus Williams Venus Williamsová
Venussymbol Venuše
venös žilní
Veolia Transport Connex
Vera Věra
Vera Menchik-Stevenson Věra Menčíková
Vera Muchina Věra Muchina
Vera Mukhina Věra Muchina
Veracruz Veracruz
verb sloveso
verbal slovní
Verbano Cusio Ossola Provincie Verbano Cusio Ossola
verbatim doslovně
Verbi divini minister Ministr
Vercelli Provincie Vercelli
Vercingetorix Vercingetorix
Vere Gordon Childe Vere Gordon Childe
Vergilius Publius Vergilius Maro
verifikat paragon
Verismo Verismus
Veritatis Splendor Veritatis splendor
verk práce
Verka Serduchka Věrka Serďučka
verkan vliv
verkan av buller på hälsan dopad hluku na zdraví
verkan på hälsan vliv na zdraví
verkan på miljön dopad na životní prostředí
verkan på människan vliv na člověka
verklig skutečný
Verkliga IRA Pravá irská republikánská armáda
verkligen opravdu
verklighet pravda
verkningsgrad účinnost
verksamhet podnik
verkstad autoservis
Verkstallande direktor Chief executive officer
verkställande av miljöskyddslag vymáhání práva životního prostředí
verkställande direktör výkonný ředitel