Svenska Danska
Socialist Party of America Socialist Party of America
Socialist Workers Party Socialistisk Arbejderparti
Socialistinternationalen Socialistisk Internationale
Socialistisk Arbejderparti Socialistisk Arbejderparti
Socialistisk Folkeparti SF
Socialistiska federationen Jugoslavien Jugoslavien
Socialistiska partiet Parti Socialiste
Socialistpartiet Socialdemokraterne
Socialkonservatism Socialkonservatisme
Socialliberalism Socialliberalisme
socialpsykologi socialpsykologi
socialt beteende social adfærd
Socialt kapital Social kapital
Socialt kön Grammatisk køn
socialt skydd social sikring
Socialt stigma Stigma
socialundersökning socialundersøgelse
socialvård socialforsorg
Socinianism Socinianisme
sociniansk sociniansk
socioekonomiska aspekter av bosättningar socioøkonomisk aspekt af boligbebyggelse
Sociolekt Sociolekt
sociolingvistik sociolingvistik
sociologi sociologi
socka sok
socker sukker
sockerbeta sukkerroe
sockerfri sukkerfri
Sockerlönn Sukker-Løn
sockerrör sukkerrør
sockervadd candyfloss
sockra søde
Sodaörter Sodaurt
Sodom och Gomorra Sodoma og Gomorra
soffa sofa
Sofia Sofija
Sofia Amalia av Braunschweig-Lüneburg Sophie Amalie
Sofia av Mecklenburg Sophie af Mecklenburg
Sofia av Minsk Sofia af Minsk
Sofia Coppola Sofia Coppola
Sofia Magdalena av Danmark Sofia Magdalena af Danmark
Sofiero Sofiero Slot
Sofies värld Sofies Verden
Sofija Gubajdulina Sofia Gubaidulina
Sofister Sofisme
Sofokles Sofokles