Söktermen -na har 12 resultat
SV Svenska DA Danska
-na {n} de
-na (article adv) [article] {n} de (article adv) [article]
-na {n} det
-na (article adv) [article] {n} det (article adv) [article]
-na {n} -en
SV Svenska DA Danska
-na (article adv) [article] {n} -en (article adv) [article]
-na {n} -et {n}
-na (article adv) [article] {n} -et (article adv) {n} [article]
-na {n} -ne {n}
-na (article adv) [article] {n} -ne (article adv) {n} [article]
-na {n} den {n}
-na (article adv) [article] {n} den (article adv) {n} [article]