Söktermen olämplig har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska DA Danska
olämplig (adj adv n v) [seemingly non-appropriate, in manners] dårlig (adj adv n v) [seemingly non-appropriate, in manners]
SV Synonymer för olämplig DA Översättningar
onödig [opassande] unødvendig (adj)
trång [opraktisk] tæt
opassande [oriktig] dårlig
dålig [ogynnsam] dårlig
nedsättande [ogynnsam] n nedsættende (adj n)
olycklig [dålig] ulykkelig (adj n)
misslyckad [dålig] mislykket
skadlig [dålig] skadelig
dum [oförståndig] dum
dåraktig [oförståndig] dum
oduglig [otjänlig] uduelig (adj)
tokig [inadekvat] skør
ovärdig [som ej passar sig] uværdig (adj)
falsk [felaktig] falsk
osann [felaktig] falsk
inkorrekt [felaktig] forkert
galen [felaktig] skør
fel [felaktig] n forseelse
felaktig [bakvänd] forkert
onaturlig [bakvänd] unaturlig (adj)