Svenska Tyska
förorenad kontaminiert
förorenad mark verunreinigter Boden
förorenad substans Schmutzstoff
förorenande ämne Schadstoff
förorenaren betalar Verursacherprinzip
förorenat område verunreinigter Standort
förorening Verschmutzung
Förorening -en Verschmutzung
förorening av miljön Umweltverschmutzung
förorening av atmosfären Luftverschmutzung
förorening av foder Futtermittelkontamination
förorening av grundvatten Grundwasserverunreinigung
förorening av livsmedel Lebensmittelkontamination
förorening av sötvatten Süßwasserverschmutzung
förorening från hushåll Hausschmutz
förorening orsakad av jordbruk landwirtschaftliche Verschmutzung
föroreningar Schadstoff
föroreningens biologiska verkan biologische Schadstoffwirkung
föroreningens effekt Auswirkung der Verunreinigung
föroreningsbegränsande stimulans Umweltschutzanreiz
föroreningsbekämpande teknik Umweltschutztechnik
föroreningsbekämpande åtgärd Umweltschutzmaßnahme
föroreningsbekämpning Bekämpfung der Verschmutzung
föroreningsbelastning Schadstoffbelastung
föroreningsexponering Schadstoffexposition
föroreningsflöde Schadstofffluß
föroreningsförsäkring Umweltschutzversicherung
föroreningsindikator Verschmutzungsindikator
förorsaka bewerkstelligen
förorsaka deflation Deflation verursachen
förorsaka inflation Inflation verursachen
förorsaka mutation hos mutieren
förorsaka reflation Reflation verursachen
förorsakande herbeiführend
förort Vorort
Förort -en -er Vorort
förorts- Vorstadt-
förortsbo Vorstädter
förpacka im Voraus verpacken
förpackning Verpackung
förpackningsavfall Verpackungsabfall
förpackningsindustri Verpackungsindustrie
förpassning Abschiebung
förpesta verschmutzen
förplikta binden
förpliktande geboten
förpliktelse Aufgabe
Förpliktelse -n -r Verpflichtung
förpliktigad gezwungen
förpläga bewirten
förplägnad Einladung