Svenska Tyska
folklore Folklore
folkloristik Volkskunde
folkmassa Menge
Folkminnen Folklore
folkmord Holocaust
Folkmordet i Rwanda Völkermord in Ruanda
Folkmordet på herero- och namafolken Aufstand der Herero und Nama
Folkmordskonventionen Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes
folkmun Volksmund
folkmusik Volksmusik
folkmängd Gedränge
folkomröstning Referendum
Folkomröstningen om Montenegros självständighet Unabhängigkeitsreferendum von Montenegro
Folkomröstningen om Slesvig Volksabstimmung in Schleswig
folkopinion Öffentliche Meinung
Folkpartiet Tautas Partija
Folkpartiet för Frihet och Demokrati Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Folkpartiet liberalerna Folkpartiet liberalerna
Folkrepresentant Abgeordneter
Folkrepublik Volksrepublik
Folkrepubliken Kina Volksrepublik China
Folkrepubliken Kinas historia Geschichte Chinas
Folkrepubliken Kinas militär Volksbefreiungsarmee
folkrik volkreich
Folkrock Folk Rock
folkräkning Zählung
folkrätt Völkerrecht
Folkrätten Völkerrecht
Folkrörelseunionen Union pour un mouvement populaire
folksaga Märchen
folksamling Menschenauflauf
folkslag Volk
Folkspraak Folkspraak
folkspråk Volkssprache
folkstam Stamm
folkstyre Demokratie
Folksuveränitetsprincipen Volkssouveränität
Folksägner Folklore
folksång Volkslied
Folktribun Volkstribunat
folktyp Menschenschlag
folktäthet Bevölkerungsdichte
Folkung Folkunger
Folkungaätten Folkunger
Folkunionen Volksunie
folkuppviglare Agitator
folkvandring Bevölkerungsmigration
Folkvandringstiden Völkerwanderung
Folkvän Demokrat
Folkägt företag Volkseigener Betrieb
Folland Gnat Folland Gnat
follikel Follikel
Follikelstimulerande hormon Follikelstimulierendes Hormon
Follow the Blind Follow the Blind
Folos Phólos
Folsom State Prison Folsom State Prison
folsyra Folsäure
Fomalhaut Fomalhaut
Fon Phon
Fonation Artikulation
fond Fond
Fond du Lac County Fond du Lac County
fondant Fondant
fondbörs Börse
fondmäklare Börsenmakler
fondue Fondue
fondy Fondue
fonem Phonem
fonematik Phonemik
Fonemet Phonem
fonetik Phonetik
fonetiker Phonetiker
fonetisk phonetisch
fonetisk skrift Lautschrift
Fongafale Fongafale
fonograf Grammofon
fonologi Lautlehre