Söktermen überhaupt nicht har 10 resultat
DE Tyska SV Svenska
überhaupt nicht [intensivierendes Wort] absolut inte [intensivierendes Wort]
überhaupt nicht (o) [intensivierendes Wort] absolut inte (o) [intensivierendes Wort]
überhaupt nicht [Aussicht] inte alls [Aussicht]
überhaupt nicht (o) [Aussicht] inte alls (o) [Aussicht]
überhaupt nicht [intensivierendes Wort] inte alls [intensivierendes Wort]
DE Tyska SV Svenska
überhaupt nicht (o) [intensivierendes Wort] inte alls (o) [intensivierendes Wort]
überhaupt nicht [Aussicht] inte det minsta [Aussicht]
überhaupt nicht (o) [Aussicht] inte det minsta (o) [Aussicht]
überhaupt nicht [intensivierendes Wort] inte det minsta [intensivierendes Wort]
überhaupt nicht (o) [intensivierendes Wort] inte det minsta (o) [intensivierendes Wort]

DE SV Översättningar för überhaupt

überhaupt (adv) [as a rule; usually] i största allmänhet (adv) [as a rule; usually]
überhaupt (adj) [in any way] alls (adj) [in any way]

DE SV Översättningar för nicht

nicht (n) [Verneinung] inte (n) [Verneinung]
nicht (o) [allgemein] inte (o) [allgemein]
nicht (n) [Verneinung] ej (n) [Verneinung]
nicht (adj) [non public] sluten (adj) [non public]
nicht [allgemein] inte [allgemein]
nicht (contraction n) [do not] inte (contraction n) [do not]
nicht icke

Tyska Svenska översättingar

DE Synonymer för überhaupt nicht SV Översättningar
nie [längst nicht] aldrig
nein [längst nicht] nej
keineswegs [längst nicht] inte alls
niemals [keineswegs] aldrig
keinesfalls [keineswegs] inte under några omständigheter
nicht [keineswegs] inte
gar nicht [keineswegs] inte det minsta
auf keinen Fall [keineswegs] sällan (informal)
durchaus nicht [keineswegs] inte det minsta
in keiner Weise [keineswegs] inte alls