Söktermen Abenteuer für eine Nacht har 2 resultat
Hoppa till
DE Tyska SV Svenska
Abenteuer für eine Nacht [Liebe] {n} engångsligg {n} [Liebe]
Abenteuer für eine Nacht (n) [Liebe] {n} engångsligg (n) {n} [Liebe]

DE SV Översättningar för abenteuer

Abenteuer (n) [Sexualität] {n} äventyr (n) {n} [Sexualität]
Abenteuer (n) {n} äventyr (n) {n}
Abenteuer (n) [Ereignis] {n} äventyr (n) {n} [Ereignis]
Abenteuer (n) [allgemein] {n} äventyr (n) {n} [allgemein]
Abenteuer (n) [gefahrvoll] {n} äventyr (n) {n} [gefahrvoll]
Abenteuer (n) [ungewöhnlich] {n} äventyr (n) {n} [ungewöhnlich]
Abenteuer [Ereignis] {n} äventyr {n} [Ereignis]
Abenteuer [allgemein] {n} äventyr {n} [allgemein]
Abenteuer (n v) [encountering of risks] {n} äventyr (n v) {n} [encountering of risks]
Abenteuer [Ereignis] {n} upplevelser [Ereignis] (up)

DE SV Översättningar för für

für (n) [Folge] för (n) [Folge]
für (n) [gerichtet] till (n) [gerichtet]
für (n) [gegen] mot (n) [gegen]
für (o) [allgemein] till (o) [allgemein]
für (n) [gerichtet] åt (n) [gerichtet]
für (n) [gegen] för (n) [gegen]
für (n) [gerichtet] för (n) [gerichtet]
für (n) [Leistung] för (n) [Leistung]
für (n) [Zeitraum] för (n) [Zeitraum]
für (n) [Zweck] för (n) [Zweck]

DE SV Översättningar för eine

eine [indefinites Determinativ] något [indefinites Determinativ]
eine (a) [indefinites Determinativ] något (a) [indefinites Determinativ]
eine [Kardinalzahl] en [Kardinalzahl]
eine (o) [Kardinalzahl] en (o) [Kardinalzahl]
eine [allgemein] en [allgemein]
eine (a) [allgemein] en (a) [allgemein]
eine (conj n prep) [indefinite article] en (conj n prep) [indefinite article]
eine [indefinites Determinativ] en [indefinites Determinativ]
eine (a) [indefinites Determinativ] en (a) [indefinites Determinativ]
eine [unbestimmter Artikel] en [unbestimmter Artikel]

DE SV Översättningar för nacht

Nacht (n) {f} natt (n) (u)
Nacht (n) [Periode] {f} natt (n) [Periode] (u)
Nacht [allgemein] {f} nattetid [allgemein] (u)
Nacht (n) [allgemein] {f} nattetid (n) [allgemein] (u)
Nacht [Periode] {f} natt [Periode] (u)
Nacht {f} Natt