Söktermen abort har 14 resultat
SVSvenskaDETyska
abort(n)(u) Fehlgeburt(n){f}
abort(n)[miscarriage](u) Fehlgeburt(n){f}[miscarriage]
abort(n)(u) Abtreibung(n){f}
abort(n)[induced abortion](u) Abtreibung(n){f}[induced abortion]
abort(n)[medicin](u) Abtreibung(n){f}[medicin]
SVSvenskaDETyska
abort(n)[medicin](u) Schwangerschaftsunterbrechung(n){f}[medicin]
abort(n v)[miscarriage](u) Schwangerschaftsabbruch(n v){m}[miscarriage](m)
abort(n v)[miscarriage](u) Abort(n v){m}[miscarriage]
abort(n)(u) Abortus(n){m}
abort(n)[induced abortion](u) schwangerschaftsabbruch(n)[induced abortion](n)
SVSynonymer för abortDEÖversättningar
missfall[fosterfördrivning]nSchwangerschaftsabbruch{m}(m)
avbrott[fosterfördrivning]nStörung{f}
DETyskaSVSvenska
Abort(n)[Räumlichkeit]{m} toalett(n)[Räumlichkeit](u)
Abort(n v)[miscarriage]{m} missfall(n v){n}[miscarriage]
Abort(n v)[miscarriage]{m} abort(n v)[miscarriage](u)
Abort{m} Abort

Tyska Svenska översättingar

DESynonymer för abortSVÖversättningar
Abgang[Fehlgeburt]msorti
Abortus[Fehlgeburt]mabort(u)
Fehlgeburt[Tod]fabort(u)
Tod[Abort]mdöd
Kabinett[Abort]nkabinett{n}
Thron[Abort]mtron(u)
Toilette[Abort]fvattenklosett(u (arch.))
Klo[Abort]nklosett
Klosett[Abort]nvattenklosett(u (arch.))
Lokus[Abort]mlokus
Pissoir[Abort]pissoar
Schwangerschaftsabbruch[Schwangerschaftsabbruch]m(mAbort
Abtreibung[Schwangerschaftsabbruch]fabort(u)
Bedürfnisanstalt[Wasserklosett]furinoar(u)
Latrine[Abtritt]flatrin
Abtritt[Latrine]mavträde