Söktermen arbete har 17 resultat
SVSvenskaDETyska
arbete(n)[produkt]{n} Ausfertigung(n){f}[produkt]
arbete(n){n} Hacke(n){f}
arbete(n)[allmän]{n} Werk(n){n}[allmän]
arbete(n)[sysselsättning]{n} Arbeitsplätze(n){m}[sysselsättning]
arbete(n)[sysselsättning]{n} Arbeitsmöglichkeit(n){f}[sysselsättning]
SVSvenskaDETyska
arbete(n)[sysselsättning]{n} Job(n){m}[sysselsättning]
arbete(n)[uppgift]{n} Aufgabe(n){f}[uppgift]
arbete(n)[företag]{n} Beschäftigung(n){f}[företag]
arbete(n)[produkt]{n} Ausführung(n){f}[produkt]
arbete(n){n} Arbeit(n){f}
arbete(n)[sysselsättning]{n} Arbeit(n){f}[sysselsättning]
arbete(n v)[place where one is employed]{n} Arbeit(n v){f}[place where one is employed]
arbete(n v)[measure of energy expended in moving an object]{n} Arbeit(n v){f}[measure of energy expended in moving an object]
arbete(n v)[labour, employment, occupation, job]{n} Arbeit(n v){f}[labour, employment, occupation, job]
arbete(n)[företag]{n} Arbeit(n){f}[företag]
arbete(n v)[effort expended on a particular task]{n} Arbeit(n v){f}[effort expended on a particular task]
arbete(n)[allmän]{n} Arbeit(n){f}[allmän]
SVSynonymer för arbeteDEÖversättningar
omak[möda]Gfrett{n}
göra[möda]Fehler{m}
knog[möda]nPlackerei{f}
slit[möda]nPlackerei{f}
släp[möda]nSchleppe{f}
bråk[möda]nBruch{m}
krångel[möda]nHudelei{f}
besvär[möda]nSchwierigkeit{f}
jobb[anställning]nArbeit{f}
tjänst[anställning](uGefälligkeit{f}
befattning[anställning](uAmt{n}
yrke[anställning]nStelle{f}
post[anställning](uPosition{f}
syssla[anställning]Aufgabe{f}
ämbete[anställning]nAmt{n}
placering[anställning](uPosition{f}
säte[anställning]nPosition{f}
mandat[anställning]nMandat{n}
ställning[anställning](uHaltung{f}
stol[anställning](uStuhl{m}