Söktermen auflösen har 39 resultat
DE Tyska SV Svenska
auflösen (v) [geben] lösa (v) [geben]
auflösen (v) [Physik] lösa upp sig (v) [Physik]
auflösen (v) [Vertrag] upplösa (v) [Vertrag]
auflösen (v) [Physik] lösa upp (v) [Physik]
auflösen (v) [verwandeln] upplösas (v) [verwandeln]
DE Tyska SV Svenska
auflösen (v) [Vertrag] upphäva (v) [Vertrag]
auflösen (v) [Gesetze] upphäva (v) [Gesetze]
auflösen (v) [Chemie] upplösa (v) [Chemie]
auflösen (v) [Gesetze] upplösa (v) [Gesetze]
auflösen (v) [Vereinigung] upplösa (v) [Vereinigung]
auflösen (v) [Ansammlung] upplösa (v) [Ansammlung]
auflösen [klarstellen] klargöra [klarstellen]
auflösen (v n) [transitive: to disintegrate into a solution by immersion] lösa upp (v n) [transitive: to disintegrate into a solution by immersion]
auflösen (v) [klarstellen] klargöra (v) [klarstellen]
auflösen [Chemie] sönderdelas [Chemie]
auflösen (v) [Chemie] sönderdelas (v) [Chemie]
auflösen [klarstellen] klara upp [klarstellen]
auflösen (v) [klarstellen] klara upp (v) [klarstellen]
auflösen [klarstellen] reda ut [klarstellen]
auflösen (v) [klarstellen] reda ut (v) [klarstellen]
auflösen (v) [break up into one's parts] sönderfalla (v) [break up into one's parts]
auflösen (v n) [to disperse a group] skingra (v n) [to disperse a group]
auflösen (v n) [find a solution to] lösa (v n) [find a solution to]
auflösen (v n) [transitive: to disintegrate into a solution by immersion] lösa (v n) [transitive: to disintegrate into a solution by immersion]
auflösen (v) [klarstellen] klarlägga (v) [klarstellen]
auflösen [klarstellen] klarlägga [klarstellen]
auflösen (v) [Knoten] knyta upp (v) [Knoten]
auflösen [Knoten] knyta upp [Knoten]
auflösen [Gesetze] upphäva [Gesetze]
auflösen (v) [Gesetze] annullera (v) [Gesetze]
auflösen [Gesetze] annullera [Gesetze]
auflösen (v) [Vereinigung] avskaffa (v) [Vereinigung]
auflösen [Vereinigung] avskaffa [Vereinigung]
auflösen (v) [Gesetze] avskaffa (v) [Gesetze]
auflösen [Gesetze] avskaffa [Gesetze]
auflösen (v) [to break up or cause to cease to exist] upplösa (v) [to break up or cause to cease to exist]
auflösen [Vereinigung] upplösa [Vereinigung]
auflösen [Gesetze] upplösa [Gesetze]
auflösen [Chemie] upplösa [Chemie]

Tyska Svenska översättingar