Söktermen aus har 24 resultat
DE Tyska SV Svenska
aus (n) av (n)
aus (n) ifrån (n)
aus (n) från (n)
aus (o) [Platz] från (o) [Platz]
aus (o) [Zeit] från (o) [Zeit]
DE Tyska SV Svenska
aus (o) [Besitz] av (o) [Besitz]
aus (o) [Grund] av (o) [Grund]
aus (o) [Ursprung] av (o) [Ursprung]
aus (n) ur (n) {n}
aus [Platz] från [Platz]
aus (v n) [to be composed (of)] bestå (av) (v n) [to be composed (of)] (v n)
aus (adj n v) [made of concrete] betong (adj n v) [made of concrete] (u)
aus (v n) [to be composed (of)] bestå av (v n) [to be composed (of)]
aus (v n) [to be composed (of)] vara (v n) [to be composed (of)]
aus (o) [Zeit] från och med (o) [Zeit]
aus [Zeit] från och med [Zeit]
aus [Zeit] från [Zeit]
aus [Besitz] [Besitz]
aus (o) [Grund] utav (o) [Grund]
aus [Grund] utav [Grund]
aus [Ursprung] av [Ursprung]
aus [Grund] av [Grund]
aus [Besitz] av [Besitz]
aus (o) [Besitz] (o) [Besitz]

Tyska Svenska översättingar

DE Synonymer för aus SV Översättningar
weg [außer Haus] åt sidan
fort [außer Haus] vidare
draußen [außer Haus] ute
auswärts [außer Haus] utanför staden
abwesend [außer Haus] tankspritt
beschaffen [zusammengesetzt aus] (sich skaffa
von [zusammengesetzt aus] av
kraft [infolge] i kraft av
mittels [infolge] med hjälp av
dank [infolge] genom
angesichts [infolge] med hänsyn till
wegen [infolge] som en följd av
durch [infolge] genom
auf Grund [infolge] tack vare
ob [infolge] om
leer [ausverkauft] tom
ausverkauft [ausverkauft] utsåld
fehlend [ausverkauft] utan
hin [weg] borta
Hinweg [weg] m ditväg (u)