Söktermen aus har 24 resultat
DETyskaSVSvenska
aus(n) av(n)
aus(n) ifrån(n)
aus(n) från(n)
aus(o)[Platz] från(o)[Platz]
aus(o)[Zeit] från(o)[Zeit]
DETyskaSVSvenska
aus(o)[Besitz] av(o)[Besitz]
aus(o)[Grund] av(o)[Grund]
aus(o)[Ursprung] av(o)[Ursprung]
aus(n) ur(n){n}
aus[Platz] från[Platz]
aus(v n)[to be composed (of)] bestå (av)(v n)[to be composed (of)](v n)
aus(adj n v)[made of concrete] betong(adj n v)[made of concrete](u)
aus(v n)[to be composed (of)] bestå av(v n)[to be composed (of)]
aus(v n)[to be composed (of)] vara(v n)[to be composed (of)]
aus(o)[Zeit] från och med(o)[Zeit]
aus[Zeit] från och med[Zeit]
aus[Zeit] från[Zeit]
aus[Besitz][Besitz]
aus(o)[Grund] utav(o)[Grund]
aus[Grund] utav[Grund]
aus[Ursprung] av[Ursprung]
aus[Grund] av[Grund]
aus[Besitz] av[Besitz]
aus(o)[Besitz](o)[Besitz]

Tyska Svenska översättingar

DESynonymer för ausSVÖversättningar
weg[außer Haus]åt sidan
fort[außer Haus]vidare
draußen[außer Haus]ute
auswärts[außer Haus]utanför staden
abwesend[außer Haus]tankspritt
beschaffen[zusammengesetzt aus](sichskaffa
von[zusammengesetzt aus]av
kraft[infolge]i kraft av
mittels[infolge]med hjälp av
dank[infolge]genom
angesichts[infolge]med hänsyn till
wegen[infolge]som en följd av
durch[infolge]genom
auf Grund[infolge]tack vare
ob[infolge]om
leer[ausverkauft]tom
ausverkauft[ausverkauft]utsåld
fehlend[ausverkauft]utan
hin[weg]borta
Hinweg[weg]mditväg(u)