Söktermen beenden har 49 resultat
DETyskaSVSvenska
beenden(v)
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
slutföra(v)
 • slutförd
beenden(v)
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta(v)
 • avsluten
beenden(v)[Aufgabe]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
slutföra(v)[Aufgabe]
 • slutförd
beenden(v)[vollenden]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
slutföra(v)[vollenden]
 • slutförd
beenden(v)[allgemein]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta(v)[allgemein]
 • avsluten
DETyskaSVSvenska
beenden(v)[Tätigkeit]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta(v)[Tätigkeit]
 • avsluten
beenden(v)[Aufgabe]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta(v)[Aufgabe]
 • avsluten
beenden(v)[Aufgabe]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
fullborda(v)[Aufgabe]
 • fullbordad
beenden(v n adj)[put an end to]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta(v n adj)[put an end to]
 • avsluten
beenden[vollenden]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
fullborda[vollenden]
 • fullbordad
beenden(v)[vollenden]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
fullborda(v)[vollenden]
 • fullbordad
beenden[Aufgabe]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
slutföra[Aufgabe]
 • slutförd
beenden(n v)[to complete]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
slutföra(n v)[to complete]
 • slutförd
beenden(v adj)[to finish]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
slutföra(v adj)[to finish]
 • slutförd
beenden[vollenden]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
slutföra[vollenden]
 • slutförd
beenden[Tätigkeit]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
stoppa[Tätigkeit]
 • stoppad
beenden(v)[Tätigkeit]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
stoppa(v)[Tätigkeit]
 • stoppad
beenden(adv n v)[cause (something) to come to an end]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
stoppa(adv n v)[cause (something) to come to an end]
 • stoppad
beenden(n v)[to complete]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
fullfölja(n v)[to complete]
 • fullföljd
beenden[Beendigung]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
hejda[Beendigung]
 • hejdad
beenden(v)[Beendigung]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
hejda(v)[Beendigung]
 • hejdad
beenden[Aufgabe]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
utföra[Aufgabe]
 • utförd
beenden(v)[Aufgabe]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
utföra(v)[Aufgabe]
 • utförd
beenden[Aufgabe]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
fullgöra[Aufgabe]
 • fullgjord
beenden(v)[Aufgabe]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
fullgöra(v)[Aufgabe]
 • fullgjord
beenden(n v)[to complete] gå i mål(n v)[to complete]
beenden(v adj)[to finish]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
färdigställa(v adj)[to finish]
 • färdigställd
beenden(v)[Tätigkeit] sluta upp med(v)[Tätigkeit]
beenden(v)[Beendigung]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avbryta(v)[Beendigung]
 • avbruten
beenden[Tätigkeit]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avbryta[Tätigkeit]
 • avbruten
beenden(v)[Tätigkeit]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avbryta(v)[Tätigkeit]
 • avbruten
beenden(adv n v)[cause (something) to come to an end]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avbryta(adv n v)[cause (something) to come to an end]
 • avbruten
beenden(v adj)[to finish] färdig(v adj)[to finish]
beenden[Tätigkeit]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
upphöra[Tätigkeit]
 • upphörd
beenden(v)[Tätigkeit]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
upphöra(v)[Tätigkeit]
 • upphörd
beenden[intransitiv]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
upphöra[intransitiv]
 • upphörd
beenden(v)[intransitiv]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
upphöra(v)[intransitiv]
 • upphörd
beenden[Tätigkeit] sluta upp med[Tätigkeit]
beenden[Aufgabe]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
fullborda[Aufgabe]
 • fullbordad
beenden[Tätigkeit]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
sluta[Tätigkeit]
 • sluten
beenden(v)[Tätigkeit]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
sluta(v)[Tätigkeit]
 • sluten
beenden[intransitiv]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
sluta[intransitiv]
 • sluten
beenden(v)[intransitiv]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
sluta(v)[intransitiv]
 • sluten
beenden(n v)[transitive: finish, terminate (something)]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
sluta(n v)[transitive: finish, terminate (something)]
 • sluten
beenden[Aufgabe]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta[Aufgabe]
 • avsluten
beenden[Tätigkeit]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta[Tätigkeit]
 • avsluten
beenden[allgemein]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta[allgemein]
 • avsluten
beenden[Beendigung]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avbryta[Beendigung]
 • avbruten
beenden(n v)[to complete]
 • beendet
 • beendest
 • beenden
 • beendetest
 • beendeten
 • beende
avsluta(n v)[to complete]
 • avsluten

Tyska Svenska översättingar

DESynonymer för beendenSVÖversättningar
lösen[abfallen](sichlösa
enden[abfallen]sluta
ablösen[abfallen]ersätta
aussetzen[abfallen]finna fel
abreißen[abfallen](av)brytas
aufhören[abfallen]upphöra
zerreißen[abfallen]sönderslita
abgehen[abfallen]saknas
abflauen[abfallen]mojna
loslösen[abfallen]ta bort genom att låta ligga i blöt
losreißen[abfallen]bryta lös
kaputtgehen[abfallen]strejka
verlassen[aufhören]överge
begraben[aufhören]begrava
aufgeben[aufhören]ålägga
einstellen[aufhören]komma{n}
zurückziehen[aufhören]ta bort
ausscheiden[aufhören]avgå
abtreten[aufhören]överlåta
eingehen[aufhören]komma in på