Söktermen binden har 26 resultat
DETyskaSVSvenska
binden(v)[Einband] binda in(v)[Einband]
binden(v)
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
förbinda(v)
 • förbunden
binden(v) reda av(v)
binden(v)
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
binda(v)
 • bunden
binden(v)[{{refl.|:}}sich verpflichten] förbinda sig(v)[{{refl.|:}}sich verpflichten]
DETyskaSVSvenska
binden(v)[{{refl.|:}}sich verpflichten] binda sig(v)[{{refl.|:}}sich verpflichten]
binden(v)[Tau]
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
binda(v)[Tau]
 • bunden
binden(v)[Versprechen]
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
binda(v)[Versprechen]
 • bunden
binden(v)[verbinden]
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
binda(v)[verbinden]
 • bunden
binden[verbinden]
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
binda[verbinden]
 • bunden
binden(v)[verbinden] knyta ihop(v)[verbinden]
binden[verbinden] knyta ihop[verbinden]
binden(v)[Versprechen]
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
förplikta(v)[Versprechen]
 • förpliktad
binden[Versprechen]
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
förplikta[Versprechen]
 • förpliktad
binden(v)[Tau]
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
knyta(v)[Tau]
 • knuten
binden[Tau]
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
knyta[Tau]
 • knuten
binden[Flüssigkeit]
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
reda[Flüssigkeit]
 • redd
binden(n v)[to fasten with a band]
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
binda(n v)[to fasten with a band]
 • bunden
binden(n v)[to attach or fasten with string]
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
binda(n v)[to attach or fasten with string]
 • bunden
binden[Versprechen]
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
binda[Versprechen]
 • bunden
binden[Tau]
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
binda[Tau]
 • bunden
binden(n v)[''transitive'' to tie or fasten tightly together, with a cord, band, ligature, chain, etc.]
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
binda(n v)[''transitive'' to tie or fasten tightly together, with a cord, band, ligature, chain, etc.]
 • bunden
binden(n v)[''transitive'' put together in a cover, as of books]
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
binda(n v)[''transitive'' put together in a cover, as of books]
 • bunden
binden(v)[Flüssigkeit] göra tjockare(v)[Flüssigkeit]
binden[Flüssigkeit] göra tjockare[Flüssigkeit]
binden(v)[Flüssigkeit]
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
reda(v)[Flüssigkeit]
 • redd

Tyska Svenska översättingar

DESynonymer för bindenSVÖversättningar
abbinden[abklemmen]reda (av)
abstreifen[abklemmen]torka av
anlegen[an die Kette legen]planera
befestigen[an die Kette legen]befästa
festbinden[an die Kette legen]säkra
verbinden[anbinden]länka ihop
festhalten[anbinden]vidmakthålla
fortsetzen[anbinden]fortsätta
anschließen[anbinden]ansluta
verknüpfen[anbinden]länka ihop
fesseln[anbinden]fängsla
fixieren[anbinden]fixera
festmachen[anbinden]sätta fast
zusammenbinden[anbinden]knyta till
anleinen[anbinden]förankra
knebeln[anbinden]hindra
aufbinden[anbinden]lösgöra
anmachen[anbinden]tända
anschnallen[anbinden]spänna fast
festschnallen[anbinden]sätta på sig