Söktermen död har 20 resultat
SVSvenskaDETyska
död(a)[stad] tot(a)[stad]
död(n)[frånfälle] Tod(n){m}[frånfälle]
död(n v)[death] Tod(n v){m}[death]
död(n) Tod(n){m}
död(n)[frånfälle] Absterben(n){n}[frånfälle]
SVSvenskaDETyska
död(n)[frånfälle] Ableben(n){n}[frånfälle]
död(a)[avliden] selig(a)[avliden]
död(a)[person] verstorben(a)[person]
död(a)[avliden] verstorben(a)[avliden]
död(a)[stad] unbelebt(a)[stad]
död(a)[person] abgestorben(a)[person]
död(a)[språk] tot(a)[språk]
död(a)[person] tot(a)[person]
död(adj n adv v)[no longer alive] tot(adj n adv v)[no longer alive]
död(a)[allmän] tot(a)[allmän]
död(a) tot(a)
död(a)[ackumulator] leer(a)[ackumulator]
död(a)[person] gestorben(a)[person]
död(adj n adv v)[no longer alive] gestorben(adj n adv v)[no longer alive]
död(adj n adv v)[figuratively, not alive] gestorben(adj n adv v)[figuratively, not alive]
SVSynonymer för dödDEÖversättningar
steril[oorganisk]steril
livlös[oorganisk]entseelt
dämpad[klanglös]dumpf
beslöjad[klanglös]verschleiert
oklar[klanglös]verschwommen
otydlig[klanglös]diffus
matt[klanglös]matt
andefattig[intetsägande]nichtssagend
ofruktbar[intetsägande]unfruchtbar
utgång[slut](uAbwanderung(f)
avslutning[slut](uBeendigung{f}
resultat[slut]nFrüchte{f}
avgörande[slut]nausschlaggebend
fullbordan[slut]Abschluss{m}
upplösning[slut](uAbbau{m}(m)
punkt[slut](uSchlusspunkt
undergång[slut](uUntergang{m}
ända[slut](uenden
osmidig[oelastisk]klobig
hård[oelastisk]unnachgiebig