Söktermen dölja har 18 resultat
SV Svenska DE Tyska
dölja (n v) [to cover as with a cloak]
 • dold
verhüllen (n v) [to cover as with a cloak]
 • verhüllt
 • verhüllst
 • verhüllen
 • verhüllten
 • verhülltest
 • verhüll(e)
dölja (v)
 • dold
hehlen (v)
 • gehehlt
 • hehlen
 • hehlst
 • hehltest
 • hehlten
 • hehl(e)
dölja (v)
 • dold
kaschieren (v)
 • kaschiert
 • kaschieren
 • kaschierst
 • kaschierten
 • kaschiertest
 • kaschiere
dölja (v) [to hide something]
 • dold
verschleiern (v) [to hide something]
 • verschleiert
 • verschleiern
 • verschleierst
 • verschleierten
 • verschleiertest
 • verschlei(e)re
dölja (v) [angelägenhet]
 • dold
vertuschen (v) [angelägenhet]
 • vertuscht
 • vertuschst
 • vertuschen
 • vertuschten
 • vertuschtest
 • vertusch(e)
SV Svenska DE Tyska
dölja (v) [angelägenhet] unter den Teppich kehren (v) [angelägenhet]
dölja (v) [angelägenhet]
 • dold
stillschweigen (v) [angelägenhet]
 • stillgeschwiegen
 • schweigst still
 • schweigen still
 • schwiegen still
 • schwiegst still
 • schweig(e) still
dölja (v) [to hide something]
 • dold
verheimlichen (v) [to hide something]
 • verheimlicht
 • verheimlichst
 • verheimlichen
 • verheimlichten
 • verheimlichtest
 • verheimlich(e)
dölja (v) [föremål]
 • dold
verstecken (v) [föremål]
 • versteckt
 • versteckst
 • verstecken
 • verstecktest
 • versteckten
 • versteck(e)
dölja (v) [föremål]
 • dold
verbergen (v) [föremål]
 • verborgen
 • verbirgst
 • verbergen
 • verbargst
 • verbargen
 • verbirg
dölja (v) [känslor]
 • dold
verhüllen (v) [känslor]
 • verhüllt
 • verhüllst
 • verhüllen
 • verhüllten
 • verhülltest
 • verhüll(e)
dölja (v) [föremål]
 • dold
verhüllen (v) [föremål]
 • verhüllt
 • verhüllst
 • verhüllen
 • verhüllten
 • verhülltest
 • verhüll(e)
dölja (v)
 • dold
bergen (v)
 • geborgen
 • bergen
 • birgst
 • bargst
 • bargen
 • birg
dölja (v) [to hide something]
 • dold
verschweigen (v) [to hide something]
 • verschwiegen
 • verschweigen
 • verschweigst
 • verschwiegst
 • verschwiegen
 • verschweig(e)
dölja (v) [utsikt]
 • dold
verdecken (v) [utsikt]
 • verdeckt
 • verdecken
 • verdeckst
 • verdecktest
 • verdeckten
 • verdeck(e)
dölja (v) [utsikt]
 • dold
verbergen (v) [utsikt]
 • verborgen
 • verbirgst
 • verbergen
 • verbargst
 • verbargen
 • verbirg
dölja (v) [to hide something]
 • dold
verbergen (v) [to hide something]
 • verborgen
 • verbirgst
 • verbergen
 • verbargst
 • verbargen
 • verbirg
dölja (v) [känslor]
 • dold
verbergen (v) [känslor]
 • verborgen
 • verbirgst
 • verbergen
 • verbargst
 • verbargen
 • verbirg
SV Synonymer för dölja DE Översättningar
kamouflera [skyla] sløre (n v)
maskera [skyla] sløre (n v)
täcka [mildra] dække (v n adj)
skydda [täcka] dække (v n adj)
skugga [stå i vägen för] skygge
dämpa [stå i vägen för] afbøde (n v)
stoppa [hindra] polstre (n v)
kväva [hindra] kvæle (v)
frångå [svika] opgive
kläda [övertäcka] beklæde
sticka [sticka undan] (informal nål