Söktermen dekret har 12 resultat
SV Svenska DE Tyska
dekret (n) {n} Dekret (n) {n}
dekret (n) [påbud] {n} Dekret (n) {n} [påbud]
dekret (n) [påbud] {n} Verordnung (n) {f} [påbud]
dekret {n} Verfügung {f}
dekret {n} Durchführungsverordnung
SV Synonymer för dekret DE Översättningar
bestämmande [avgörande] afgørende (adj)
resolution [avgörande] beslutning
överenskommelse [avgörande] (u samtykke
dom [avgörande] (u de
kungörelse [avgörande] (u meddelelse
förordning [avgörande] (u retsforskrift
beslut [avgörande] (u beslutning
deklaration [meddelande] (u erklæring
stadga [meddelande] (u regeringslov
författning [meddelande] (u forvaltningsret
anslag [meddelande] n allokering (n)
annons [meddelande] (u reklame
lagstiftning [rättsregel] (u lovgivning
lag [rättsregel] (u gruppe (v n adj)
föreskrift [förordning] (u regeringslov
bud [förordning] n bud (v n)
DE Tyska SV Svenska
Dekret (n) [Verfügung] {n} dekret (n) {n} [Verfügung]
Dekret (n) [Verordnung] {n} dekret (n) {n} [Verordnung]
Dekret [Verordnung] {n} dekret {n} [Verordnung]
Dekret [Verordnung] {n} påbud {n} [Verordnung]
Dekret (n) [Verordnung] {n} påbud (n) {n} [Verordnung]
Dekret [Verordnung] {n} förordning [Verordnung] (u)
Dekret (n) [Verordnung] {n} förordning (n) [Verordnung] (u)

Tyska Svenska översättingar

DE Synonymer för dekret SV Översättningar
Verfügung [Befehl] f stadga (u)
Bitte [Befehl] f begäran {n}
Entscheidung [Befehl] f beslut (u)
Bestimmung [Befehl] f bestämningsord {n}
Verbot [Befehl] n förbud {n}
Befehl [Befehl] m kommando {n}
Forderung [Befehl] f utmaning (u)
Order [Befehl] f order (up)
Kommando [Befehl] n kommando {n}
Bedingung [Befehl] f villkor {n}
Pflicht [Befehl] f uppgift (u)
Aufruf [Befehl] (m upprop
Auflage [Befehl] f beläggning (u)
Maßnahme [Befehl] f åtgärd (u)
Erlass [Befehl] m efterskänkning
Verpflichtung [Befehl] f uppgift (u)
Gebot [Befehl] n bud {n}
Aufforderung [Befehl] (f uppfordran
Edikt [Befehl] n edikt
Vorschrift [Befehl] f regel (u)