Söktermen drehen har 30 resultat
DE Tyska SV Svenska
drehen (v) [Film] spela in (v) [Film]
drehen (v)
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
tvinna (v)
 • tvinnad
drehen (v)
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
svarva (v)
 • svarvad
drehen (v) snurra runt (v)
drehen (v) [Bewegung] snurra runt (v) [Bewegung]
DE Tyska SV Svenska
drehen (v)
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
rotera (v)
 • roterad
drehen (v) vrida sig (v)
drehen (v) [Bewegung] vrida sig (v) [Bewegung]
drehen (v) [Achse]
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
svänga (v) [Achse]
 • svängd
drehen (v) [Achse] svänga på (v) [Achse]
drehen (v) [Achse]
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
vrida (v) [Achse]
 • vriden
drehen (v) [Gegenstände]
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
vrida (v) [Gegenstände]
 • vriden
drehen (v) [Bewegung]
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
svänga (v) [Bewegung]
 • svängd
drehen (v) [allgemein]
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
svänga (v) [allgemein]
 • svängd
drehen (n v) [to turn the ends in opposite directions]
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
vrida (n v) [to turn the ends in opposite directions]
 • vriden
drehen (n v) [to record a motion picture]
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
filma (n v) [to record a motion picture]
 • filmad
drehen (v) [allgemein] ändra riktning (v) [allgemein]
drehen (v) [allgemein]
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
vända (v) [allgemein]
 • vänd
drehen [Türklinke] vrida på [Türklinke]
drehen (v) [Türklinke] vrida på (v) [Türklinke]
drehen (v) [Medizin]
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
virvla (v) [Medizin]
 • virvlad
drehen [Medizin]
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
virvla [Medizin]
 • virvlad
drehen (v) [Medizin]
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
snurra (v) [Medizin]
 • snurrad
drehen (v) [Bewegung]
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
snurra (v) [Bewegung]
 • snurrad
drehen [Gegenstände]
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
vrida [Gegenstände]
 • vriden
drehen [Drehung]
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
snurra [Drehung]
 • snurrad
drehen (v) [Drehung]
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
snurra (v) [Drehung]
 • snurrad
drehen [Bewegung] snurra runt [Bewegung]
drehen [Medizin]
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
snurra [Medizin]
 • snurrad
drehen (v) [allgemein]
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
snurra (v) [allgemein]
 • snurrad

Tyska Svenska översättingar