Söktermen durch har 40 resultat
DE Tyska SV Svenska
durch (v) [Vermittler] genom (v) [Vermittler]
durch (v) [Vermittler] igenom (v) [Vermittler]
durch (o) [Adverb] igenom (o) [Adverb]
durch (o) [allgemein] genom (o) [allgemein]
durch (o) [Mittel] genom (o) [Mittel]
DE Tyska SV Svenska
durch (o) [Grund] genom (o) [Grund]
durch (o) [Adverb] genom (o) [Adverb]
durch (v) genom (v)
durch (prep adj adv n) [surrounded by (while moving)] igenom (prep adj adv n) [surrounded by (while moving)]
durch (prep adj adv n) [by means of] igenom (prep adj adv n) [by means of]
durch [Zeit] hela tiden [Zeit]
durch (o) [Zeit] hela tiden (o) [Zeit]
durch [Adverb] igenom [Adverb]
durch (o) [allgemein] medelst (o) [allgemein]
durch [Zeit] från början till slut [Zeit]
durch [allgemein] medelst [allgemein]
durch (o) [Zeit] från början till slut (o) [Zeit]
durch (prep adj adv n) [surrounded by (while moving)] genom (prep adj adv n) [surrounded by (while moving)]
durch (n prep) [by (means of); using (a medium)] via (n prep) [by (means of); using (a medium)]
durch (prep adj adv n) [by means of] genom (prep adj adv n) [by means of]
durch (n prep) [by way of] via (n prep) [by way of]
durch [Grund] tack vare [Grund]
durch (prep adv adj n) [indicates a means] genom att (prep adv adj n) [indicates a means]
durch (o) [Zeit] ut (o) [Zeit]
durch (o) [Grund] tack vare (o) [Grund]
durch [Grund] på grund av [Grund]
durch (o) [Grund] på grund av (o) [Grund]
durch [Bücher] av [Bücher]
durch (o) [Bücher] av (o) [Bücher]
durch [Division] med [Division]
durch (o) [Division] med (o) [Division]
durch [Zeit] ut [Zeit]
durch [allgemein] genom [allgemein]
durch [Zeit] till slutet av [Zeit]
durch (o) [Zeit] till slutet av (o) [Zeit]
durch [allgemein] med hjälp av [allgemein]
durch (o) [allgemein] med hjälp av (o) [allgemein]
durch [Adverb] genom [Adverb]
durch [Grund] genom [Grund]
durch [Mittel] genom [Mittel]

Tyska Svenska översättingar