Söktermen durch har 40 resultat
DETyskaSVSvenska
durch(v)[Vermittler] genom(v)[Vermittler]
durch(v)[Vermittler] igenom(v)[Vermittler]
durch(o)[Adverb] igenom(o)[Adverb]
durch(o)[allgemein] genom(o)[allgemein]
durch(o)[Mittel] genom(o)[Mittel]
DETyskaSVSvenska
durch(o)[Grund] genom(o)[Grund]
durch(o)[Adverb] genom(o)[Adverb]
durch(v) genom(v)
durch(prep adj adv n)[surrounded by (while moving)] igenom(prep adj adv n)[surrounded by (while moving)]
durch(prep adj adv n)[by means of] igenom(prep adj adv n)[by means of]
durch[Zeit] hela tiden[Zeit]
durch(o)[Zeit] hela tiden(o)[Zeit]
durch[Adverb] igenom[Adverb]
durch(o)[allgemein] medelst(o)[allgemein]
durch[Zeit] från början till slut[Zeit]
durch[allgemein] medelst[allgemein]
durch(o)[Zeit] från början till slut(o)[Zeit]
durch(prep adj adv n)[surrounded by (while moving)] genom(prep adj adv n)[surrounded by (while moving)]
durch(n prep)[by (means of); using (a medium)] via(n prep)[by (means of); using (a medium)]
durch(prep adj adv n)[by means of] genom(prep adj adv n)[by means of]
durch(n prep)[by way of] via(n prep)[by way of]
durch[Grund] tack vare[Grund]
durch(prep adv adj n)[indicates a means] genom att(prep adv adj n)[indicates a means]
durch(o)[Zeit] ut(o)[Zeit]
durch(o)[Grund] tack vare(o)[Grund]
durch[Grund] på grund av[Grund]
durch(o)[Grund] på grund av(o)[Grund]
durch[Bücher] av[Bücher]
durch(o)[Bücher] av(o)[Bücher]
durch[Division] med[Division]
durch(o)[Division] med(o)[Division]
durch[Zeit] ut[Zeit]
durch[allgemein] genom[allgemein]
durch[Zeit] till slutet av[Zeit]
durch(o)[Zeit] till slutet av(o)[Zeit]
durch[allgemein] med hjälp av[allgemein]
durch(o)[allgemein] med hjälp av(o)[allgemein]
durch[Adverb] genom[Adverb]
durch[Grund] genom[Grund]
durch[Mittel] genom[Mittel]

Tyska Svenska översättingar

DESynonymer för durchSVÖversättningar
angesichts[dank]med hänsyn till
kraft[infolge]i kraft av
mittels[infolge]med hjälp av
dank[infolge]genom
aus[infolge]av
wegen[infolge]som en följd av
auf Grund[infolge]tack vare
ob[infolge]om
anhand[mittels]med hjälp (av)
vermittels[mittels]via
mit[mittels]i och med
mithilfe von[mittels]medelst
lang[hindurch]kort{n}
per[von]via
infolge[von]på grund av
hindurch[mittendurch]hela tiden
unter[mittendurch]under{n}
gar[gekocht]slut{n}
fertig[gekocht]färdig
weich[gekocht]svag