Söktermen Enge har ett resultat
Hoppa till
DE Tyska SV Svenska
Enge (f) Sund

Tyska Svenska översättingar

DE Synonymer för enge SV Översättningar
Angst [Angst] f ångest (u)
Bedrohung [Angst] f hot {n}
Sorge [Angst] f bekymmer {n}
Furcht [Angst] f fruktan (invariable)
Bedenken [Angst] n betänklighet (u)
Unsicherheit [Angst] f osäkerhet (u)
Grauen [Angst] n hemskhet
grauen [Angst] skälva
Unruhe [Angst] f uppståndelse (u)
Panik [Angst] f panik (u)
Kummer [Angst] m bekymmer {n}
Befürchtung [Angst] (f farhåga (u)
Entsetzen [Angst] n skräck (u)
Besorgnis [Angst] f ångest (u)
Schreck [Angst] m skräck (u)
Unbehagen [Angst] n obekvämlighet (u)
Feigheit [Angst] f feghet (u)
Nervosität [Angst] f nervositet (u)
Schauder [Angst] m skälvning (u)
Todesangst [Angst] f skräck (u)