Söktermen Erniedrigung har 8 resultat
DE Tyska SV Svenska
Erniedrigung [Wichtigkeit] {f} nedgång [Wichtigkeit] (u)
Erniedrigung (n) [Wichtigkeit] {f} nedgång (n) [Wichtigkeit] (u)
Erniedrigung [Gefühle] {f} kränkning [Gefühle] (u)
Erniedrigung (n) [Gefühle] {f} kränkning (n) [Gefühle] (u)
Erniedrigung [Gefühle] {f} förnedring [Gefühle] (u)
DE Tyska SV Svenska
Erniedrigung (n) [Gefühle] {f} förnedring (n) [Gefühle] (u)
Erniedrigung [Gefühle] {f} förödmjukelse [Gefühle] (u)
Erniedrigung (n) [Gefühle] {f} förödmjukelse (n) [Gefühle] (u)

Tyska Svenska översättingar

DE Synonymer för erniedrigung SV Översättningar
Niederlage [Schande] f förlust (u)
Ablehnung [Schande] f avslag {n}
Skandal [Schande] m smörja
Demütigung [Schande] f kränkning (u)
Fehlschlag [Schande] m misslyckande {n}
Schmach [Schande] f vanheder (u)
Nichtanerkennung [Schande] f förkastande {n}
Schimpf [Schande] m hädelse (u)
Blamage [Schande] (f blamage
Kränkung [Schande] (f kränkning (u)
Unehre [Schande] f vanära
Diskriminierung [Herabwürdigung] f diskriminering (u)
Abwertung [Herabwürdigung] f devalvering (u)
Missachtung [Herabwürdigung] f vanvördnad (u)
Verachtung [Herabwürdigung] f vanvördnad (u)
Herabsetzung [Herabwürdigung] f nedsättande {n}
Degradierung [Herabwürdigung] f nedvärdering (u)
Rassismus [Diskriminierung] m rasism (u)
Schande [Diskriminierung] f vanära
Fremdenfeindlichkeit [Diskriminierung] f xenofobi (u)