Söktermen etwas nahe heranholen har 2 resultat
Hoppa till
DETyskaSVSvenska
etwas nahe heranholen[Kinematographie] zooma in[Kinematographie]
etwas nahe heranholen(v)[Kinematographie] zooma in(v)[Kinematographie]

DESVÖversättningar för etwas

etwas(n)[nichts] något(n)[nichts]
etwas(n)[nichts] lite(n)[nichts]
etwas(n)[nichts] några(n)[nichts]
etwas(o)[Grad] något(o)[Grad]
etwas(o)[allgemein] något(o)[allgemein]
etwas(o)[Menge] något(o)[Menge]
etwas(a)[allgemein] några(a)[allgemein]
etwas(n v)[paint] vitmena(n v)[paint]
etwas(o)[allgemein] knappt(o)[allgemein]
etwas(pronoun determiner adv)[indefinite amount, part] en del(pronoun determiner adv)[indefinite amount, part]

DESVÖversättningar för nahe

nahe(adj)[adjacent, neighboring] närliggande(adj)[adjacent, neighboring]
nahe[Position] nära[Position]
nahe(a)[Position] nära(a)[Position]
nahe[Position] närbelägen[Position]
nahe(a)[Position] närbelägen(a)[Position]