Söktermen etwas nahe heranholen har 2 resultat
Hoppa till
DE Tyska SV Svenska
etwas nahe heranholen [Kinematographie] zooma in [Kinematographie]
etwas nahe heranholen (v) [Kinematographie] zooma in (v) [Kinematographie]

DE SV Översättningar för etwas

etwas (n) [nichts] något (n) [nichts]
etwas (n) [nichts] lite (n) [nichts]
etwas (n) [nichts] några (n) [nichts]
etwas (o) [Grad] något (o) [Grad]
etwas (o) [allgemein] något (o) [allgemein]
etwas (o) [Menge] något (o) [Menge]
etwas (a) [allgemein] några (a) [allgemein]
etwas (n v) [paint] vitmena (n v) [paint]
etwas (o) [allgemein] knappt (o) [allgemein]
etwas (pronoun determiner adv) [indefinite amount, part] en del (pronoun determiner adv) [indefinite amount, part]

DE SV Översättningar för nahe

nahe (adj) [adjacent, neighboring] närliggande (adj) [adjacent, neighboring]
nahe [Position] nära [Position]
nahe (a) [Position] nära (a) [Position]
nahe [Position] närbelägen [Position]
nahe (a) [Position] närbelägen (a) [Position]