Söktermen Feuchtigkeit har 7 resultat
DE Tyska SV Svenska
Feuchtigkeit (n) [Wasser] {f} fuktighet (n) [Wasser] (u)
Feuchtigkeit (n) [Meteorologie] {f} fuktighet (n) [Meteorologie] (u)
Feuchtigkeit (n) [Nässe] {f} fuktighet (n) [Nässe] (u)
Feuchtigkeit (n) [allgemein] {f} fuktighet (n) [allgemein] (u)
Feuchtigkeit (n) [allgemein] {f} fukt (n) [allgemein] (u)
DE Tyska SV Svenska
Feuchtigkeit (adj n v) [Moisture] {f} fuktighet (adj n v) [Moisture] (u)
Feuchtigkeit (n) [Nässe] {f} väta (n) [Nässe] (u)

Tyska Svenska översättingar

DE Synonymer för feuchtigkeit SV Översättningar
Wasser [Nässe] n vatten {n}
Lösung [Flüssigkeit] f lösning (u)
Flüssigkeit [Flüssigkeit] f vätska (u)
Getränk [Flüssigkeit] n dryck (u)
Nektar [Flüssigkeit] m nektar (u)
Saft [Flüssigkeit] m saft (u)
Mineralwasser [Flüssigkeit] n mineralvatten {n}
Nässe [Flüssigkeit] f väta (u)
Brühe [Flüssigkeit] f blask
Lauge [Flüssigkeit] f såplösning
Fruchtsaft [Flüssigkeit] m fruktsaft
Selters [Flüssigkeit] Bordsvatten
Tinktur [Flüssigkeit] f Färg
Sprudel [Flüssigkeit] Bordsvatten
Fruchtsaftgetränk [Flüssigkeit] n juice (u)
Obstsaft [Flüssigkeit] m (n fruktsaft
Regen [Feuchtigkeit] m regn {n}
Schnee [Regen] m snö (u)
Hagel [Regen] m hagel {n}