Söktermen fungera har 15 resultat
SV Svenska DE Tyska
fungera (v) arbeiten (v)
fungera (n v) [to carry on a function] arbeiten (n v) [to carry on a function]
fungera (v) [mekanisk] gehen (v) [mekanisk]
fungera (v) funktionieren (v)
fungera (n v) [function correctly] funktionieren (n v) [function correctly]
fungera (v) [mekanisk] funktionieren (v) [mekanisk]
fungera (n v) [to carry on a function] funktionieren (n v) [to carry on a function]
fungera (n v) [function correctly] wirken (n v) [function correctly]
fungera (v) [mekanisk] wirken (v) [mekanisk]
fungera (n v) [to carry on a function] wirken (n v) [to carry on a function]
fungera (v) klappen (v)
fungera (v) [allmän] offiziell auftreten (v) [allmän]
fungera (v) fungieren (v)
fungera (n v) [to have a function] fungieren (n v) [to have a function]
fungera (n v) [to carry on a function] funzen (n v) [to carry on a function]
SV Synonymer för fungera DE Översättningar
verka [tjänstgöra] seem
motsvara [tjänstgöra] correspond
fylla [tjänstgöra] fill
tillfredsställa [tjänstgöra] gratify
bilda [tjänstgöra] shape
tjäna [tjänstgöra] serve
svara [ge utslag för] reply
återverka [ge utslag för] react
fatta [ge utslag för] take
koppla [ge utslag för] hook
reagera [ge utslag för] react
ta [bita] take
passa ihop [stämma] tally
gå ihop [stämma] conjoin (formal)
klaffa [stämma] go smoothly
skära [tränga in] sickle
svida [tränga in] sting
bita [tränga in] biting
prestera [åstadkomma] preform
göra [åstadkomma] err (formal)