Söktermen funktion har 36 resultat
SVSvenskaDETyska
funktion(n v)[biology: physiological activity of an organ or body part](u) Zweck(n v){m}[biology: physiological activity of an organ or body part]
funktion(n)[mekanisk](u) Betrieb(n){m}[mekanisk]
funktion(n)[mekanisk](u) Wirkung(n){f}[mekanisk]
funktion(n)(u) Funktion(n){f}
funktion(n)[allmän](u) Funktion(n){f}[allmän]
SVSvenskaDETyska
funktion(n v)[biology: physiological activity of an organ or body part](u) Funktion(n v){f}[biology: physiological activity of an organ or body part]
funktion(n v)[chemistry: characteristic behavior of a chemical compound](u) Funktion(n v){f}[chemistry: characteristic behavior of a chemical compound]
funktion(n v)[computing: routine that returns a result](u) Funktion(n v){f}[computing: routine that returns a result]
funktion(n v)[mathematics: single-valued relation](u) Funktion(n v){f}[mathematics: single-valued relation]
funktion(n v)[what something does or is used for](u) Funktion(n v){f}[what something does or is used for]
funktion(n v)[what something does or is used for](u) Funktionalität(n v)[what something does or is used for]
SVSynonymer för funktionDEÖversättningar
plats[anställning](uQuadrat{n}
befattning[anställning](uAmt{n}
tjänst[anställning](uGefälligkeit{f}
ämbete[anställning]nAmt{n}
post[anställning](uPosition{f}
syssla[anställning]Aufgabe{f}
placering[anställning](uPosition{f}
jobb[anställning]nArbeit{f}
kommendering[anställning](uKommando{n}
verksamhet[anställning](uUnternehmen{n}
tjänstgöring[anställning]Dienst{m}
göra[uppgift]Fehler{m}
åliggande[uppgift]Aufgabe{f}
ställning[uppgift](uHaltung{f}
roll[uppgift](uRolle{f}
rörelse[verksamhet](uGeschäft{n}
flit[verksamhet]nEifer{m}
strävan[verksamhet](u (invariable)Bestrebung{f}
dynamik[verksamhet](uDynamik{f}
effektivitet[verksamhet](uWirksamkeit{f}
DETyskaSVSvenska
Funktion(n)[Linguistik]{f} funktion(n)[Linguistik](u)
Funktion(n){f} funktion(n)(u)
Funktion(n)[Informatik]{f} funktion(n)[Informatik](u)
Funktion(n)[Mathematik]{f} funktion(n)[Mathematik](u)
Funktion(n)[allgemein]{f} funktion(n)[allgemein](u)
Funktion(n v)[mathematics: single-valued relation]{f} funktion(n v)[mathematics: single-valued relation](u)
Funktion(n v)[computing: routine that returns a result]{f} subrutin(n v)[computing: routine that returns a result](n)
Funktion(n)[a section of code]{f} subrutin(n)[a section of code](n)
Funktion{f} Funktion
Funktion(n v)[professional or official position]{f} förrättning(n v)[professional or official position]
Funktion(n v)[professional or official position]{f} syssla(n v)[professional or official position]
Funktion(n v)[professional or official position]{f} åliggande(n v)[professional or official position]
Funktion(n v)[official or social occasion]{f} bjudning(n v)[official or social occasion](u)
Funktion(n)[Person]{f} ställning(n)[Person](u)
Funktion[Person]{f} ställning[Person](u)
Funktion(n)[Person]{f} egenskap(n)[Person](u)
Funktion[Person]{f} egenskap[Person](u)
Funktion(n v)[what something does or is used for]{f} funktion(n v)[what something does or is used for](u)
Funktion(n v)[official or social occasion]{f} tillställning(n v)[official or social occasion](u)
Funktion(n v)[computing: routine that returns a result]{f} funktion(n v)[computing: routine that returns a result](u)
Funktion(n v)[chemistry: characteristic behavior of a chemical compound]{f} funktion(n v)[chemistry: characteristic behavior of a chemical compound](u)
Funktion(n v)[biology: physiological activity of an organ or body part]{f} funktion(n v)[biology: physiological activity of an organ or body part](u)
Funktion[allgemein]{f} funktion[allgemein](u)
Funktion(n v)[professional or official position]{f} kall(n v){n}[professional or official position]
Funktion(n v)[what something does or is used for]{f} uppgift(n v)[what something does or is used for](u)

Tyska Svenska översättingar

DESynonymer för funktionSVÖversättningar
Rolle[Aufgabe]fvals(u)
Amt[Aufgabe]ntjänst(u)
Frage[Aufgabe]ffråga
Thema[Aufgabe]ntema{n}
Problem[Aufgabe]nsvårighet(u)
Auftrag[Aufgabe]muppdrag{n}
Zweck[Aufgabe]mändamål{n}
Gegenstand[Aufgabe]mämne{n}
Mission[Aufgabe]fmission(u)
Bestimmung[Aufgabe]fbestämningsord{n}
Verlust[Aufgabe]mförlust(u)
Teilnahme[Aufgabe]fengagemang{n}
Sendung[Aufgabe]fsändning(u)
Motiv[Aufgabe]nmotiv{n}
Schicksal[Aufgabe]nöde{n}
Absicht[Aufgabe]fsyfte{n}
Berufung[Aufgabe]futnämning(u)
Haushalt[Aufgabe]mhushållsarbete{n}
Geschäft[Aufgabe]naffär(u)
Entlassung[Aufgabe]futskrivning