Söktermen hat har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska DE Tyska
hat (n) [känslor] {n} Groll (n) {m} [känslor]
hat (n) [känslor] {n} Gehässigkeit (n) {f} [känslor]
hat (n) {n} Hass (n) {m}
hat (n) [känsla] {n} Hass (n) {m} [känsla]
SV Synonymer för hat DE Översättningar
antipati [avsmak] Antipathie {f}
aversion [avsmak] (u Aversion {f}
leda [avsmak] Apathie {f}
motvilja [avsmak] (u Abneigung {f}
äckel [avsmak] n Ekel {m}
repulsion [avsmak] (u Repulsion {f}
avsky [avsmak] (u verabscheuen
avoghet [motvilja] (u Abscheu {m}
ovilja [motvilja] (u Unwilligkeit
illvilja [groll] (u Gehässigkeit {f}
animositet [groll] Animosität {f}
hätskhet [groll] (u Bosheit {f}
fiendskap [groll] (u Feindschaft {f}
agg [groll] n Groll {m}
groll [fientlighet] n Groll {m}
antagonism [fientlighet] (u Antagonismus {m}
motsättning [fientlighet] (u Diskrepanz {f}
strid [fientlighet] (u Schlacht {f}
bitterhet [agg] (u Bitterkeit {f}
spänt förhållande [agg] n Spannung {f}