Söktermen kännedom har 7 resultat
SVSvenskaDETyska
kännedom(n)[uppmärksamhet](u) Beachtung(n){f}[uppmärksamhet]
kännedom(n)(u) Kenntnis(n){f}
kännedom(n)[bekantskap](u) Kenntnis(n){f}[bekantskap]
kännedom(n)[information](u) Kenntnisse(n)[information]
kännedom(n)[bekantskap](u) Vertrautheit(n){f}[bekantskap]
SVSvenskaDETyska
kännedom(n)[hemlighet](u) Wissen(n){n}[hemlighet]
kännedom(n)[kunskap](u) Überlieferung(n){f}[kunskap]
SVSynonymer för kännedomDEÖversättningar
uppfattning[föreställning](uAnschauung{f}
konception[föreställning](uEmpfängnis{f}
insikt[föreställning](uEinsicht{f}
kunskap[föreställning](uWissen{n}
bild[föreställning](uAbbild einer Person
åsikt[föreställning](uAnschauung{f}
mening[föreställning](uAnschauung{f}
omdöme[föreställning]nAnschauung{f}
grunder[föreställning]Einmaleins(n)
aning[föreställning](uSpur{f}
idé[föreställning](uGedanke{m}
begrepp[föreställning]nVerständnis{n}
medvetande[vetskap]Bewusstsein{n}
reda[kunskap]andicken
fackkunskap[kompetens]Fachkenntnis{f}
know-how[kompetens]Know-how
sakkunskap[kompetens](uFachkenntnis{f}
information[upplysning](uInformation{f}
klarhet[upplysning](uKlarheit{f}
uppmärksamhet[beaktande](uWachsamkeit{f}