Söktermen kanon har 18 resultat
SVSvenskaDETyska
kanon(n)(u) Kanon(n){m}
kanon(n)[piece of music](u) Kanon(n){m}[piece of music]
kanon(n)[religion](u) Kanon(n){m}[religion]
kanon(adj n v)[song](u) Kanon(adj n v){m}[song]
kanon(n)(u) Kanone(n){f}
SVSvenskaDETyska
kanon(n v adj)[(military) A cannon with relatively long barrel, operating with relatively low angle of fire, and having a high muzzle velocity](u) Kanone(n v adj){f}[(military) A cannon with relatively long barrel, operating with relatively low angle of fire, and having a high muzzle velocity]
kanon(n v adj)[(military) a cannon with tube length 30 calibers or more](u) Kanone(n v adj){f}[(military) a cannon with tube length 30 calibers or more]
kanon(n v)[artillery piece](u) Kanone(n v){f}[artillery piece]
kanon(n)[militärisk](u) Kanone(n){f}[militärisk]
kanon(n v adj)[(military) A cannon with relatively long barrel, operating with relatively low angle of fire, and having a high muzzle velocity](u) Geschütz(n v adj){n}[(military) A cannon with relatively long barrel, operating with relatively low angle of fire, and having a high muzzle velocity](n)
kanon(n v adj)[(military) a cannon with tube length 30 calibers or more](u) Geschütz(n v adj){n}[(military) a cannon with tube length 30 calibers or more](n)
SVSynonymer för kanonDEÖversättningar
förebild[vägledning](uVorbild{n}
mönster[vägledning]nSchablone{f}
norm[vägledning](uMaßstab{m}
regel[vägledning](uGesetz{n}
tumregel[vägledning](uDaumenregel
korrektiv[vägledning]korrektiv
föreskrifter[vägledning](upVorschriften{f}
direktiv[vägledning]nDirektive{f}
bud[vägledning]nGebot{n}
katekes[vägledning](uKatechismus{m}
rättesnöre[vägledning]nLeithammel
berömdhet[storman](uBerühmtheit{f}
notabilitet[storman](uangesehene Persönlichkeit{f}
höjdare[storman](uBonze{m}
storhet[storman](uGröße{f}
pamp[hejare](uGroßkopferte{f}
tillgång[hejare](u] och efterfrågan [iSchutzgebiet{n}
äss[hejare]nAss{n}
haubits[artilleripjäs](uKanone{f}
mörsare[artilleripjäs]Mörser{m}
DETyskaSVSvenska
Kanon(n)[Liste]{m} kanon(n)[Liste](u)
Kanon(n)[Musik]{m} kanon(n)[Musik](u)
Kanon(n)[Religion]{m} kanon(n)[Religion](u)
Kanon[Religion]{m} kanon[Religion](u)
Kanon(n)[piece of music]{m} kanon(n)[piece of music](u)
Kanon(adj n v)[song]{m} kanon(adj n v)[song](u)
Kanon{m} Kanon

Tyska Svenska översättingar

DESynonymer för kanonSVÖversättningar
Verfügung[Richtlinie]fstadga(u)
Prinzip[Richtlinie]nprincip(u)
Standard[Richtlinie]mnorm(u)
Vorbild[Richtlinie]nförebild(u)
Anspruch[Richtlinie]manspråk{n}
Wahrheit[Richtlinie]fsanning(u)
Order[Richtlinie]forder(up)
Norm[Richtlinie]fnorm(u)
Ideal[Richtlinie]nideal{n}
Maßstab[Richtlinie]mmåttstock(u)
Motto[Richtlinie]nmotto{n}
Überzeugung[Richtlinie]fövertygelse(u)
Standpunkt[Richtlinie]måsikt(u)
Grundsatz[Richtlinie]mprincip(u)
Axiom[Richtlinie]naxiom{n}
Leitbild[Richtlinie]nförebild(u)
Grundprinzip[Richtlinie]nlogisk grund(u)
Maxime[Richtlinie]fmaxim(u)
Doktrin[Richtlinie]fdoktrin(u)
Leitlinie[Richtlinie]frättesnöre{n}