Söktermen konstitution har 13 resultat
SV Svenska DE Tyska
konstitution (n) [rättsvetenskap] (u) Verfassung (n) {f} [rättsvetenskap]
konstitution (n) (u) Konstitution (n) {f}
konstitution (n) [hälsa] (u) Konstitution (n) {f} [hälsa]
SV Synonymer för konstitution DE Översättningar
struktur [konstruktion] (u Datenstruktur
konsistens [konstruktion] Konsistenz
sammansättning [konstruktion] (u Kompositum (n)
modell [konstruktion] (u Folie {f}
uppbyggnad [konstruktion] Äufnung {f}
byggnad [konstruktion] (u Bau {m}
beskaffenhet [konstruktion] u Beschaffenheit {f}
läggning [beskaffenhet] (u Gemüt {n}
karaktär [beskaffenhet] (u Charakter {m}
temperament [beskaffenhet] n Gemütsart {f}
disposition [beskaffenhet] (u Disposition
drift [beskaffenhet] (u Trieb {m}
instinkt [beskaffenhet] (u Instinkt {m}
böjelse [beskaffenhet] (u Hang {m}
fallenhet [beskaffenhet] (u Begabung {f}
anlag [beskaffenhet] n Anlage {f}
naturell [beskaffenhet] unfertig
art [beskaffenhet] (u Species (n)
natur [beskaffenhet] (u Landschaft {f}
grundlag [författning] Grundgesetz {n} (n)
DE Tyska SV Svenska
Konstitution (n) [Kloster] {f} konstitution (n) [Kloster] (u)
Konstitution (n) [Erlass] {f} konstitution (n) [Erlass] (u)
Konstitution (n) [Gesundheit] {f} konstitution (n) [Gesundheit] (u)
Konstitution (n) [Medizin] {f} konstitution (n) [Medizin] (u)
Konstitution (n) [Physik] {f} konstitution (n) [Physik] (u)
Konstitution (n) [Satzung] {f} konstitution (n) [Satzung] (u)
Konstitution (n) [Verfassung] {f} konstitution (n) [Verfassung] (u)
Konstitution [Gesundheit] {f} konstitution [Gesundheit] (u)
Konstitution (n) [formal or informal system of primary principles and laws regulating a government or other institutions] {f} grundlag (n) [formal or informal system of primary principles and laws regulating a government or other institutions]
Konstitution {f} Grundlag

Tyska Svenska översättingar

DE Synonymer för konstitution SV Översättningar
Organisation [Aufstellung] f samfund {n}
Index [Aufstellung] m index {n}
Anlage [Aufstellung] f anläggning
Anordnung [Aufstellung] f instruktion (u)
Katalog [Aufstellung] m katalog (u)
Komposition [Aufstellung] f komposition (u)
Aufteilung [Aufstellung] f indelning (u)
Verzeichnis [Aufstellung] n uppräkning (u)
Abriss [Aufstellung] m rån {n}
Nomenklatur [Aufstellung] nomenklatur (u)
Satzung [Aufstellung] f författning (u)
Zusammenstellung [Aufstellung] f sammansättning (u)
Aufzählung [Aufstellung] f uppräkning (u)
Disposition [Aufstellung] disposition (u)
Apparat [Aufstellung] m apparat (u)
Gefüge [Aufstellung] (n ramverk
Arrangement [Aufstellung] n arrangemang {n}
Liste [Aufstellung] f lista
Ordnung [Aufstellung] f ordning (u)
Register [Aufstellung] n register {n}