Söktermen laden har 10 resultat
DETyskaSVSvenska
laden(v)[Akkumulator]
 • geladen
 • lädst
 • laden
 • ludst
 • luden
 • lad(e)
ladda(v)[Akkumulator]
 • laddad
laden(v)
 • geladen
 • lädst
 • laden
 • ludst
 • luden
 • lad(e)
ladda(v)
 • laddad
laden(v)[Gewehr]
 • geladen
 • lädst
 • laden
 • ludst
 • luden
 • lad(e)
ladda(v)[Gewehr]
 • laddad
laden(v)
 • geladen
 • lädst
 • laden
 • ludst
 • luden
 • lad(e)
lasta(v)
 • lastad
laden(v)[{{trans.|:}} einladen] bjuda in(v)[{{trans.|:}} einladen]
DETyskaSVSvenska
laden(v)[Transport]
 • geladen
 • lädst
 • laden
 • ludst
 • luden
 • lad(e)
lasta(v)[Transport]
 • lastad
laden(v n)[to transfer data] ladda upp(v n)[to transfer data]
laden[Gewehr]
 • geladen
 • lädst
 • laden
 • ludst
 • luden
 • lad(e)
ladda[Gewehr]
 • laddad
laden[Transport]
 • geladen
 • lädst
 • laden
 • ludst
 • luden
 • lad(e)
lasta[Transport]
 • lastad
laden(n v)[to start a system] boota(n v)[to start a system](n v)

Tyska Svenska översättingar

DESynonymer för ladenSVÖversättningar
bitten[einladen]bjuda in
zitieren[einladen]åberopa
bescheiden[einladen]enkel
bestellen[einladen]bearbeta
vorladen[einladen]kalla
kommen lassen[einladen]tillkalla
aufbürden[einladen]belasta
belasten[beladen]belasta
aufladen[beladen]ladda upp
einladen[beladen]bjuda
verschiffen[beladen]sända
einschiffen[beladen]ta ombord
rufen[kommen lassen]tillkalla
befehlen[kommen lassen]befalla
herbeirufen[kommen lassen]ropa
zusammenrufen[kommen lassen]sammankalla
versammeln[vorladen]samla
anfordern[laden]rekvirera
evozieren[laden]frammana
Lokal[Einkaufsmarkt]nlokal