Söktermen märka har 29 resultat
SVSvenskaDETyska
märka(v)[uppmärksamhet]
 • märkt
beachten(v)[uppmärksamhet]
 • beachtet
 • beachtest
 • beachten
 • beachtetest
 • beachteten
 • beachte
märka(v)[uppmärksamhet] Notiz nehmen von(v)[uppmärksamhet]
märka(v)[observera]
 • märkt
observieren(v)[observera]
 • observiert
 • observieren
 • observierst
 • observierten
 • observiertest
 • observiere
märka(v)[sinnesförnimmelse]
 • märkt
gewahren(v)[sinnesförnimmelse]
 • gewahrt
 • gewahren
 • gewahrst
 • gewahrten
 • gewahrtest
 • gewahr(e)
märka(v)[sinnesförnimmelse]
 • märkt
beobachten(v)[sinnesförnimmelse]
 • beobachtet
 • beobachtest
 • beobachten
 • beobachtetest
 • beobachteten
 • beobachte
SVSvenskaDETyska
märka(v)[observera]
 • märkt
beobachten(v)[observera]
 • beobachtet
 • beobachtest
 • beobachten
 • beobachtetest
 • beobachteten
 • beobachte
märka(v)[lägga märke till]
 • märkt
beobachten(v)[lägga märke till]
 • beobachtet
 • beobachtest
 • beobachten
 • beobachtetest
 • beobachteten
 • beobachte
märka(v)[sinnesförnimmelse]
 • märkt
wahrnehmen(v)[sinnesförnimmelse]
 • wahrgenommen
 • nehmen wahr
 • nimmst wahr
 • nahmen wahr
 • nahmst wahr
 • nimm wahr
märka(v)[känsla] sich einer Sache bewusst werden(v)[känsla]
märka(v)[lägga märke till]
 • märkt
merken(v)[lägga märke till]
 • gemerkt
 • merken
 • merkst
 • merktest
 • merkten
 • merk(e)
märka(v)[känsla]
 • märkt
merken(v)[känsla]
 • gemerkt
 • merken
 • merkst
 • merktest
 • merkten
 • merk(e)
märka(v)
 • märkt
merken(v)
 • gemerkt
 • merken
 • merkst
 • merktest
 • merkten
 • merk(e)
märka(v)[sinnesförnimmelse]
 • märkt
bemerken(v)[sinnesförnimmelse]
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerkten
 • bemerktest
 • bemerk(e)
märka(v)[observera]
 • märkt
bemerken(v)[observera]
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerkten
 • bemerktest
 • bemerk(e)
märka(v)[känsla]
 • märkt
bemerken(v)[känsla]
 • bemerkt
 • bemerkst
 • bemerken
 • bemerkten
 • bemerktest
 • bemerk(e)
märka(v)[allmän]
 • märkt
kennzeichnen(v)[allmän]
 • gekennzeichnet
 • kennzeichnest
 • kennzeichnen
 • kennzeichneten
 • kennzeichnetest
 • kennzeichne
märka(v)[varor]
 • märkt
auszeichnen(v)[varor]
 • ausgezeichnet
 • zeichnest aus
 • zeichnen aus
 • zeichnetest aus
 • zeichneten aus
 • zeichne aus
märka(v)[affär]
 • märkt
auszeichnen(v)[affär]
 • ausgezeichnet
 • zeichnest aus
 • zeichnen aus
 • zeichnetest aus
 • zeichneten aus
 • zeichne aus
märka(v)
 • märkt
auszeichnen(v)
 • ausgezeichnet
 • zeichnest aus
 • zeichnen aus
 • zeichnetest aus
 • zeichneten aus
 • zeichne aus
märka(v)[sinnesförnimmelse]
 • märkt
erkennen(v)[sinnesförnimmelse]
 • erkannt
 • erkennst
 • erkennen
 • erkanntest
 • erkannten
 • erkenne
märka(v)
 • märkt
bezeichnen(v)
 • bezeichnet
 • bezeichnen
 • bezeichnest
 • bezeichnetest
 • bezeichneten
 • bezeichne
märka(v)[affär] mit einem Preis versehen(v)[affär]
märka(v)[föremål]
 • märkt
markieren(v)[föremål]
 • markiert
 • markieren
 • markierst
 • markiertest
 • markierten
 • markiere
märka(v)[allmän]
 • märkt
markieren(v)[allmän]
 • markiert
 • markieren
 • markierst
 • markiertest
 • markierten
 • markiere
märka(v)[vikt] ein Zeichen sein für(v)[vikt]
märka(v)[vikt]
 • märkt
bedeuten(v)[vikt]
 • bedeutet
 • bedeutest
 • bedeuten
 • bedeutetest
 • bedeuteten
 • bedeute
märka(v)[kännemärke]
 • märkt
aufdrucken(v)[kännemärke]
 • aufgedruckt
 • druckst auf
 • drucken auf
 • druckten auf
 • drucktest auf
 • druck(e) auf
märka(v)[kännemärke]
 • märkt
abdrücken(v)[kännemärke]
 • abgedrückt
 • drückst ab
 • drücken ab
 • drückten ab
 • drücktest ab
 • drück(e) ab
märka(v)[föremål]
 • märkt
kennzeichnen(v)[föremål]
 • gekennzeichnet
 • kennzeichnest
 • kennzeichnen
 • kennzeichneten
 • kennzeichnetest
 • kennzeichne
SVSynonymer för märkaDEÖversättningar
se[urskilja]拝見する(v n)
känna[urskilja]思う(v n)
observera[urskilja]調べる(adj int n v)
uppfatta[urskilja]理解する(v n)
betänka[ta i beaktande]熟考する(v)
brännmärka[ge en minnesbeta]非難する(v)
upptäcka[lägga märke till]見つける(v)
iaktta[lägga märke till]観察する(n v)
konstatera[komma underfund med]評決する(v n)
finna[erfara]評決する(v n)
uppleva[erfara]体験する(n v)
signera[underteckna]サインする(n v)
betrakta[se]見なす(v)
skåda[se]見る
förstå[inse]理解する(v n)
fatta[inse]掴む(n v adj)
förutse[inse]予知する(v)
gissa[förutse]憶測する(n v)
misstänka[förutse]疑う(v n adj)
frukta[förutse]怖る(n v adj)