Söktermen mandat har 8 resultat
SVSvenskaDETyska
mandat(n)[politik]{n} Sitz(n){m}[politik]
mandat(n){n} Mandat(n){n}
mandat(n)[politik]{n} Mandat(n){n}[politik]
SVSynonymer för mandatDEÖversättningar
koloni[lydrike](udependency
provins[lydrike](ugovernorate(n)
protektorat[lydrike]nprotectorate
herravälde[lydrike]nascendancy
samvälde[lydrike]commonwealth
imperium[lydrike]nempire
besittning[lydrike](udominion
förvaltarskap[säte och stämma]stewardship
fullmakt[uppdrag](upower of attorney
värv[uppdrag]task
jobb[anställning]nemployment
tjänst[anställning](ufavor
befattning[anställning](upost
yrke[anställning]noccupation
post[anställning](umail
syssla[anställning]work
arbete[anställning]njobbing
ämbete[anställning]noffice
placering[anställning](uplacement
säte[anställning]nresidence
DETyskaSVSvenska
Mandat(n)[Geschichte]{n} mandat(n){n}[Geschichte]
Mandat(n)[Politik]{n} mandat(n){n}[Politik]
Mandat(n)[Recht]{n} mandat(n){n}[Recht]
Mandat{n} uppdrag{n}
Mandat[Politik]{n} mandat{n}[Politik]

Tyska Svenska översättingar

DESynonymer för mandatSVÖversättningar
Soll[Pflicht]ndebet(u)
Funktion[Pflicht]ffunktion(u)
Auftrag[Pflicht]muppdrag{n}
Dienst[Pflicht]mnytta(u)
Mission[Pflicht]fmission(u)
Abkommen[Pflicht](növerenskommelse(u)
Sendung[Pflicht]fsändning(u)
Engagement[Pflicht]nengagemang{n}
Bindung[Pflicht]fbindning
Order[Pflicht]forder(up)
Bedingung[Pflicht]fvillkor{n}
Berufung[Pflicht]futnämning(u)
Schuld[Pflicht]fskuld(u)
Auflage[Pflicht]fbeläggning(u)
Verpflichtung[Pflicht]fuppgift(u)
Destination[Pflicht]fdestination(u)
Bürgschaft[Pflicht]fborgen{n}
Schuldigkeit[Pflicht](fTjänst(n v)
Aufgabe[Pflicht]fuppgift(u)
Arbeit[Pflicht]farbete{n}