Söktermen minska har 53 resultat
SV Svenska DE Tyska
minska (v n) [to decrease or make less in strength]
 • minskad
nachlassen (v n) [to decrease or make less in strength]
 • nachgelassen
 • lässt nach
 • lassen nach
 • ließest nach
 • ließen nach
 • lass nach
minska (v) [kvantitet]
 • minskad
abnehmen (v) [kvantitet]
 • abgenommen
 • nimmst ab
 • nehmen ab
 • nahmst ab
 • nahmen ab
 • nimm ab
minska (v) [beskära]
 • minskad
beschneiden (v) [beskära]
 • beschnitten
 • beschneidest
 • beschneiden
 • beschnitt(e)st
 • beschnitten
 • beschneid(e)
minska (v) [avta]
 • minskad
abfallen (v) [avta]
 • abgefallen
 • fällst ab
 • fallen ab
 • fielst ab
 • fielen ab
 • fall(e) ab
minska (v) [avta] schwächer werden (v) [avta]
SV Svenska DE Tyska
minska (v) [beskära]
 • minskad
drosseln (v) [beskära]
 • gedrosselt
 • drosselst
 • drosseln
 • drosseltest
 • drosselten
 • drossele
minska (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
 • minskad
schwinden (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
 • geschwunden
 • schwindest
 • schwinden
 • schwanden
 • schwinde
minska (v) [avta]
 • minskad
absacken (v) [avta]
 • abgesackt
 • sackst ab
 • sacken ab
 • sacktest ab
 • sackten ab
 • sack(e) ab
minska (v) [antal]
 • minskad
fallen (v) [antal]
 • gefallen
 • fällst
 • fallen
 • fielst
 • fielen
 • fall(e)
minska (v) [värk]
 • minskad
beruhigen (v) [värk] (sich)
 • beruhigt
 • beruhigst
 • beruhigen
 • beruhigtest
 • beruhigten
 • beruhig(e)
minska (v) [värk]
 • minskad
beschwichtigen (v) [värk]
 • beschwichtigt
 • beschwichtigst
 • beschwichtigen
 • beschwichtigtest
 • beschwichtigten
 • beschwichtig(e)
minska (v)
 • minskad
kürzen (v)
 • gekürzt
 • kürzt
 • kürzen
 • kürztest
 • kürzten
 • kürz(e)
minska (v) [effekt]
 • minskad
nachlassen (v) [effekt]
 • nachgelassen
 • lässt nach
 • lassen nach
 • ließest nach
 • ließen nach
 • lass nach
minska (v) [kvantitet]
 • minskad
nachlassen (v) [kvantitet]
 • nachgelassen
 • lässt nach
 • lassen nach
 • ließest nach
 • ließen nach
 • lass nach
minska (v n) [become smaller]
 • minskad
abnehmen (v n) [become smaller]
 • abgenommen
 • nimmst ab
 • nehmen ab
 • nahmst ab
 • nahmen ab
 • nimm ab
minska (v) [To become smaller]
 • minskad
schrumpfen (v) [To become smaller]
 • geschrumpft
 • schrumpfst
 • schrumpfen
 • schrumpftest
 • schrumpften
 • schrumpf(e)
minska (v) [värk]
 • minskad
besänftigen (v) [värk]
 • besänftigt
 • besänftigst
 • besänftigen
 • besänftigtest
 • besänftigten
 • besänftig(e)
minska (v) [värk]
 • minskad
erleichtern (v) [värk]
 • erleichtert
 • erleichterst
 • erleichtern
 • erleichtertest
 • erleichterten
 • erleicht(e)re
minska (v) [mildra]
 • minskad
lindern (v) [mildra]
 • gelindert
 • linderst
 • lindern
 • lindertest
 • linderten
 • lind(e)re
minska (v) [värk]
 • minskad
lindern (v) [värk]
 • gelindert
 • linderst
 • lindern
 • lindertest
 • linderten
 • lind(e)re
minska (v) [allmän]
 • minskad
mildern (v) [allmän]
 • gemildert
 • milderst
 • mildern
 • mildertest
 • milderten
 • mild(e)re
minska (v) [mildra]
 • minskad
mildern (v) [mildra]
 • gemildert
 • milderst
 • mildern
 • mildertest
 • milderten
 • mild(e)re
minska (v) [värk]
 • minskad
mildern (v) [värk]
 • gemildert
 • milderst
 • mildern
 • mildertest
 • milderten
 • mild(e)re
minska (v) [värde]
 • minskad
schmälern (v) [värde]
 • geschmälert
 • schmälerst
 • schmälern
 • schmälertest
 • schmälerten
 • schmäl(e)re
minska (v n) [to decrease or make less in strength] sich legen (v n) [to decrease or make less in strength]
minska (v) [avta] sich vermindern (v) [avta]
minska vermindern (sich)
minska (v) [avta]
 • minskad
verringern (v) [avta]
 • verringert
 • verringerst
 • verringern
 • verringertest
 • verringerten
 • verring(e)re
minska (v) [To make smaller]
 • minskad
reduzieren (v) [To make smaller]
 • reduziert
 • reduzierst
 • reduzieren
 • reduziertest
 • reduzierten
 • reduziere
minska (v) [arbetsstyrka]
 • minskad
reduzieren (v) [arbetsstyrka]
 • reduziert
 • reduzierst
 • reduzieren
 • reduziertest
 • reduzierten
 • reduziere
minska (v) [skära ner]
 • minskad
reduzieren (v) [skära ner]
 • reduziert
 • reduzierst
 • reduzieren
 • reduziertest
 • reduzierten
 • reduziere
minska (v) [To make smaller]
 • minskad
verkleinern (v) [To make smaller]
 • verkleinert
 • verkleinerst
 • verkleinern
 • verkleinertest
 • verkleinerten
 • verklein(e)re
minska (v) [arbetsstyrka]
 • minskad
verkleinern (v) [arbetsstyrka]
 • verkleinert
 • verkleinerst
 • verkleinern
 • verkleinertest
 • verkleinerten
 • verklein(e)re
minska (v) [beskära]
 • minskad
beschränken (v) [beskära]
 • beschränkt
 • beschränkst
 • beschränken
 • beschränktest
 • beschränkten
 • beschränk(e)
minska (v) [förkorta]
 • minskad
beschränken (v) [förkorta]
 • beschränkt
 • beschränkst
 • beschränken
 • beschränktest
 • beschränkten
 • beschränk(e)
minska (v) [To make smaller]
 • minskad
vermindern (v) [To make smaller]
 • vermindert
 • verminderst
 • vermindern
 • vermindertest
 • verminderten
 • vermind(e)re
minska (v) [förkorta]
 • minskad
vermindern (v) [förkorta]
 • vermindert
 • verminderst
 • vermindern
 • vermindertest
 • verminderten
 • vermind(e)re
minska (v) [skära ner]
 • minskad
vermindern (v) [skära ner]
 • vermindert
 • verminderst
 • vermindern
 • vermindertest
 • verminderten
 • vermind(e)re
minska (v) [förkorta]
 • minskad
verkürzen (v) [förkorta]
 • verkürzt
 • verkürzt
 • verkürzen
 • verkürztest
 • verkürzten
 • verkürz(e)
minska (v) [To make smaller]
 • minskad
verringern (v) [To make smaller]
 • verringert
 • verringerst
 • verringern
 • verringertest
 • verringerten
 • verring(e)re
minska (v) [arbetsstyrka]
 • minskad
abbauen (v) [arbetsstyrka]
 • abgebaut
 • baust ab
 • bauen ab
 • bautest ab
 • bauten ab
 • bau(e) ab
minska (v) [fart]
 • minskad
verringern (v) [fart]
 • verringert
 • verringerst
 • verringern
 • verringertest
 • verringerten
 • verring(e)re
minska (v) [göra mindre]
 • minskad
verringern (v) [göra mindre]
 • verringert
 • verringerst
 • verringern
 • verringertest
 • verringerten
 • verring(e)re
minska (v) [kvantitet]
 • minskad
verringern (v) [kvantitet]
 • verringert
 • verringerst
 • verringern
 • verringertest
 • verringerten
 • verring(e)re
minska (v n) [make smaller]
 • minskad
verringern (v n) [make smaller]
 • verringert
 • verringerst
 • verringern
 • verringertest
 • verringerten
 • verring(e)re
minska (v) [storlek]
 • minskad
verringern (v) [storlek]
 • verringert
 • verringerst
 • verringern
 • verringertest
 • verringerten
 • verring(e)re
minska (v n) [to bring down or reduce to a lower state]
 • minskad
verringern (v n) [to bring down or reduce to a lower state]
 • verringert
 • verringerst
 • verringern
 • verringertest
 • verringerten
 • verring(e)re
minska (v n) [to bring down or reduce to a lower state]
 • minskad
mindern (v n) [to bring down or reduce to a lower state]
 • gemindert
 • minderst
 • mindern
 • mindertest
 • minderten
 • mind(e)re
minska (v) [värde]
 • minskad
mindern (v) [värde]
 • gemindert
 • minderst
 • mindern
 • mindertest
 • minderten
 • mind(e)re
minska (v)
 • minskad
herabsetzen (v)
 • herabgesetzt
 • setzt herab
 • setzen herab
 • setztest herab
 • setzten herab
 • setz(e) herab
minska (v) [fart]
 • minskad
herabsetzen (v) [fart]
 • herabgesetzt
 • setzt herab
 • setzen herab
 • setztest herab
 • setzten herab
 • setz(e) herab
minska (v)
 • minskad
abnehmen (v)
 • abgenommen
 • nimmst ab
 • nehmen ab
 • nahmst ab
 • nahmen ab
 • nimm ab
minska (v) [avta]
 • minskad
abnehmen (v) [avta]
 • abgenommen
 • nimmst ab
 • nehmen ab
 • nahmst ab
 • nahmen ab
 • nimm ab