Söktermen Missbilligung har 6 resultat
DE Tyska SV Svenska
Missbilligung [Ablehnung] {f} avslag {n} [Ablehnung]
Missbilligung (n) [Ablehnung] {f} avslag (n) {n} [Ablehnung]
Missbilligung [Ablehnung] {f} ogillande {n} [Ablehnung]
Missbilligung (n) [Ablehnung] {f} ogillande (n) {n} [Ablehnung]
Missbilligung [allgemein] {f} fördömande {n} [allgemein]
DE Tyska SV Svenska
Missbilligung (n) [allgemein] {f} fördömande (n) {n} [allgemein]

Tyska Svenska översättingar

DE Synonymer för missbilligung SV Översättningar
Bruch [Zurückweisung] m brott {n}
Ablehnung [Zurückweisung] f avslag {n}
Negation [Zurückweisung] Logisk negation
Verweigerung [Zurückweisung] f vägran {n}
Widerruf [Zurückweisung] m återtagande {n}
Absage [Zurückweisung] f avslutningsord
Abweisung [Zurückweisung] f frånsägning (u)
Zurücknahme [Zurückweisung] f återkallande {n}
Abbestellung [Zurückweisung] f avbokning
Niederlage [Ablehnung] f förlust (u)
Opposition [Ablehnung] f opposition (u)
Nein [Ablehnung] n NO
Berufung [Ablehnung] f utnämning (u)
Vorwurf [Ablehnung] m utskällning (u)
Verweis [Ablehnung] m utskällning (u)
Misserfolg [Ablehnung] m misslyckande {n}
Korb [Ablehnung] m mask (u)
Einspruch [Ablehnung] m protest (u)
Ärger [Ablehnung] m irritation (u)
Verneinung [Ablehnung] f nekande {n}