Söktermen motsvara har 5 resultat
Hoppa till
SV Svenska DE Tyska
motsvara (v) [jämförelse]
 • motsvarad
angleichen (v) [jämförelse]
 • angeglichen
 • gleichst an
 • gleichen an
 • glichen an
 • glichst an
 • gleich(e) an
motsvara (v)
 • motsvarad
entsprechen (v)
 • entsprochen
 • entsprichst
 • entsprechen
 • entsprachst
 • entsprachen
 • entsprich
motsvara (v) [To be equivalent or similar in character, quantity, quality, origin, structure, function etc]
 • motsvarad
entsprechen (v) [To be equivalent or similar in character, quantity, quality, origin, structure, function etc]
 • entsprochen
 • entsprichst
 • entsprechen
 • entsprachst
 • entsprachen
 • entsprich
motsvara (v) [allgemein]
 • motsvarad
entsprechen (v) [allgemein]
 • entsprochen
 • entsprichst
 • entsprechen
 • entsprachst
 • entsprachen
 • entsprich
motsvara (v) [To be equivalent or similar in character, quantity, quality, origin, structure, function etc]
 • motsvarad
korrespondieren (v) [To be equivalent or similar in character, quantity, quality, origin, structure, function etc]
 • korrespondiert
 • korrespondieren
 • korrespondierst
 • korrespondierten
 • korrespondiertest
 • korrespondiere
SV Synonymer för motsvara DE Översättningar
fungera [tjänstgöra] work
verka [tjänstgöra] seem
fylla [tjänstgöra] fill
tillfredsställa [tjänstgöra] gratify
bilda [tjänstgöra] shape
tjäna [tjänstgöra] serve
utjämna [upphäva] equalize
kompensera [upphäva] compensate
balansera [upphäva] poise
innebära [föreställa] connote
beteckna [föreställa] indicate
vittna om [föreställa] be a witness of
tyda på [föreställa] indicate
ange [föreställa] inform
stå för [föreställa] stand for
betyda [föreställa] signify (formal)
stämma överens [gå bra ihop] tally
matcha [gå bra ihop] match
uppfylla [tillmötesgå] comply with
möta [tillmötesgå] envisage