Söktermen nicht har 7 resultat
DE Tyska SV Svenska
nicht (n) [Verneinung] inte (n) [Verneinung]
nicht (o) [allgemein] inte (o) [allgemein]
nicht (n) [Verneinung] ej (n) [Verneinung]
nicht (adj) [non public] sluten (adj) [non public]
nicht [allgemein] inte [allgemein]
DE Tyska SV Svenska
nicht (contraction n) [do not] inte (contraction n) [do not]
nicht icke

Tyska Svenska översättingar