Söktermen niemals har 2 resultat
Hoppa till
DE Tyska SV Svenska
niemals [allgemein] aldrig [allgemein]
niemals (o) [allgemein] aldrig (o) [allgemein]

Tyska Svenska översättingar

DE Synonymer för niemals SV Översättningar
nie [ausgeschlossen] aldrig
nein [ausgeschlossen] nej
unmöglich [ausgeschlossen] omöjlig
keineswegs [ausgeschlossen] inte alls
keinesfalls [ausgeschlossen] inte under några omständigheter
ausgefallen [ausgeschlossen] sällsam
aussichtslos [ausgeschlossen] utsiktslös
unerreichbar [ausgeschlossen] onåbar
unhaltbar [ausgeschlossen] ohållbar
undurchführbar [ausgeschlossen] ogenomförbar
mitnichten [ausgeschlossen] på intet vis
unannehmbar [ausgeschlossen] stötande
indiskutabel [ausgeschlossen] oacceptabel
auf keinen Fall [ausgeschlossen] sällan (informal)
durchaus nicht [ausgeschlossen] inte det minsta
weit entfernt [ausgeschlossen] långt borta
absolut nicht [ausgeschlossen] inte det minsta
nicht [keineswegs] inte
überhaupt nicht [keineswegs] inte det minsta
gar nicht [keineswegs] inte det minsta