Söktermen Quelle der Urd har ett resultat
Hoppa till

DE SV Översättningar för quelle

Quelle (n) [Person] {f} källa (n) [Person] (u)
Quelle (n) [Auskunft] {f} källa (n) [Auskunft] (u)
Quelle (n) [Natur] {f} källa (n) [Natur] (u)
Quelle (n) [Primärmaterial] {f} källa (n) [Primärmaterial] (u)
Quelle (n) [Ursprung] {f} källa (n) [Ursprung] (u)
Quelle (n) [Wasser] {f} källa (n) [Wasser] (u)
Quelle (n v) [person, place or thing] {f} ursprung (n v) {n} [person, place or thing]
Quelle (n v) [informant] {f} källa (n v) [informant] (u)
Quelle (n v) [person, place or thing] {f} källa (n v) [person, place or thing] (u)
Quelle (n v) [primary source] {f} källa (n v) [primary source] (u)

DE SV Översättningar för der

der (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what] som (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what]
der (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.] som (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.]
der (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.] som (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.]
der (o) [Relativpron. - indir. Obj. - Sing.] som (o) [Relativpron. - indir. Obj. - Sing.]
der (pronoun adv int determiner) [nonstandard relative pronoun] som (pronoun adv int determiner) [nonstandard relative pronoun]
der (pronoun) [relative pronoun] som (pronoun) [relative pronoun]
der (conj determiner pronoun adv) [which] som (conj determiner pronoun adv) [which]
der (pronoun n) [who (relative pronoun)] som (pronoun n) [who (relative pronoun)]
der (o) [demonstrativ] den där (o) [demonstrativ]
der (a) [indikatives Determinativ - sing.] den där (a) [indikatives Determinativ - sing.]

DE SV Översättningar för urd