Söktermen redigera har 15 resultat
SVSvenskaDETyska
redigera(v)[journalism]
 • redigerad
abfassen(v)[journalism]
 • abgefasst
 • fasst ab
 • fassen ab
 • fasstest ab
 • fassten ab
 • fasse ab
redigera(v)[filmkonst]
 • redigerad
cutten(v)[filmkonst]
 • cuttet
 • cutten
 • cuttest
 • cuttetest
 • cutteten
 • cutte
redigera(v)[journalism]
 • redigerad
durchsehen(v)[journalism]
 • durchgesehen
 • siehst durch
 • sehen durch
 • sahst durch
 • sahen durch
 • sieh durch
redigera(v)[journalism]
 • redigerad
einstudieren(v)[journalism]
 • einstudiert
 • studieren ein
 • studierst ein
 • studiertest ein
 • studierten ein
 • studiere ein
redigera(v)[filmkonst]
 • redigerad
montieren(v)[filmkonst]
 • montiert
 • montieren
 • montierst
 • montiertest
 • montierten
 • montiere
SVSvenskaDETyska
redigera(v)
 • redigerad
redigieren(v)
 • redigiert
 • redigieren
 • redigierst
 • redigiertest
 • redigierten
 • redigiere
redigera(v)[journalism]
 • redigerad
redigieren(v)[journalism]
 • redigiert
 • redigieren
 • redigierst
 • redigiertest
 • redigierten
 • redigiere
redigera(n v)[to change a text, or a document]
 • redigerad
redigieren(n v)[to change a text, or a document]
 • redigiert
 • redigieren
 • redigierst
 • redigiertest
 • redigierten
 • redigiere
redigera(v)[filmkonst]
 • redigerad
schneiden(v)[filmkonst]
 • geschnitten
 • schneiden
 • schneidest
 • schnitten
 • schnitt(e)st
 • schneid(e)
redigera(n v)[to change a text, or a document]
 • redigerad
editieren(n v)[to change a text, or a document]
 • editiert
 • editierst
 • editieren
 • editiertest
 • editierten
 • editiere
redigera(n v)[to change a text, or a document]
 • redigerad
bearbeiten(n v)[to change a text, or a document]
 • bearbeitet
 • bearbeitest
 • bearbeiten
 • bearbeitetest
 • bearbeiteten
 • bearbeite
redigera(v)[journalism]
 • redigerad
aufstellen(v)[journalism]
 • aufgestellt
 • stellst auf
 • stellen auf
 • stellten auf
 • stelltest auf
 • stell(e) auf
redigera(n v)[a change to the text of a document] Bearbeitung(n v){f}[a change to the text of a document]
redigera(v)[journalism] druckreif machen(v)[journalism]
redigera(v)[to make a formal alteration]
 • redigerad
novellieren(v)[to make a formal alteration]
 • novelliert
 • novellieren
 • novellierst
 • novellierten
 • novelliertest
 • novelliere
SVSynonymer för redigeraDEÖversättningar
samla[sammanställa]収集する(v n)
bearbeta[utforma]編集する(v n)
författa[avfatta]書く
kompilera[avfatta]コンパイルする(v n)
sammanställa[ge ut]編集する(v n)