Söktermen reform har 6 resultat
SV Svenska DE Tyska
reform (n) [uppförande] (u) Wandlung (n) {f} [uppförande]
reform (n) (u) Reform (n) {f}
reform (n) [ändring] (u) Reform (n) {f} [ändring]
SV Synonymer för reform DE Översättningar
förändring [förbättring] (u Wandel (m)
ombildning [förbättring] (u Umbildung {f}
omorganisation [förbättring] (u Neugestaltung {f}
modernisering [förbättring] (u Modernisierung {f}
framsteg [förbättring] n Schritt {m}
nyhet [omordning] (u Nachrichten {n}
innovation [omordning] Erfindung {f}
DE Tyska SV Svenska
Reform (n) [Politik] {f} reform (n) [Politik] (u)
Reform (n) [Veränderung] {f} reform (n) [Veränderung] (u)
Reform [Veränderung] {f} reform [Veränderung] (u)

Tyska Svenska översättingar

DE Synonymer för reform SV Översättningar
Revolution [Neugestaltung] f revolution (u)
Wandel [Neugestaltung] (m förändring (u)
Veränderung [Neugestaltung] f ändring (u)
Verbesserung [Neugestaltung] f progress (u)
Umwandlung [Neugestaltung] f transmutation (u)
Fortschritt [Neugestaltung] m framsteg {n}
Innovation [Neugestaltung] f innovation
Erneuerung [Neugestaltung] f förnyelse (u)
Neuordnung [Neugestaltung] f reorganisation (u)
Restauration [Neugestaltung] f restaurering (u)
Umgestaltung [Neugestaltung] (f perestrojka
Verwandlung [Neugestaltung] f transformation (u)
Neuerung [Neugestaltung] f nyhet (u)
Wandlung [Neugestaltung] f reform (u)
Reorganisation [Neugestaltung] f reorganisation (u)
Neuheit [Neugestaltung] f nymodighet (u)
Veredelung [Neugestaltung] f förädlande {n}
Umbildung [Neugestaltung] f ändring (u)
Übergang [Änderung] m övergång (u)
Wende [Änderung] f omsvängning (u)