Söktermen Schande har 24 resultat
DE Tyska SV Svenska
Schande [Situation] {f} skam [Situation] (u)
Schande (n) [Benehmen] {f} skamlig gärning (n) [Benehmen] (u)
Schande [Benehmen] {f} skamlig gärning [Benehmen] (u)
Schande (n) [Benehmen] {f} neslighet (n) [Benehmen] (u)
Schande [Benehmen] {f} neslighet [Benehmen] (u)
DE Tyska SV Svenska
Schande (n) [bildlich] {f} brännmärke (n) {n} [bildlich]
Schande [bildlich] {f} brännmärke {n} [bildlich]
Schande (n) [bildlich] {f} stigma (n) [bildlich] (u)
Schande [bildlich] {f} stigma [bildlich] (u)
Schande (n) [allgemein] {f} skam (n) [allgemein] (u)
Schande [allgemein] {f} skam [allgemein] (u)
Schande (n) [Situation] {f} skam (n) [Situation] (u)
Schande [allgemein] {f} vanära [allgemein]
Schande (n) [öffentlich] {f} offentlig skandal (n) [öffentlich] (u)
Schande [öffentlich] {f} offentlig skandal [öffentlich] (u)
Schande (n) [allgemein] {f} skändlighet (n) [allgemein] (u)
Schande [allgemein] {f} skändlighet [allgemein] (u)
Schande (n) [allgemein] {f} vanheder (n) [allgemein] (u)
Schande [allgemein] {f} vanheder [allgemein] (u)
Schande (n) [allgemein] {f} uselhet (n) [allgemein] (u)
Schande [allgemein] {f} uselhet [allgemein] (u)
Schande (n) [öffentlich] {f} vanära (n) [öffentlich]
Schande [öffentlich] {f} vanära [öffentlich]
Schande (n) [allgemein] {f} vanära (n) [allgemein]

Tyska Svenska översättingar

DE Synonymer för schande SV Översättningar
Niederlage [Ablehnung] f förlust (u)
Opposition [Ablehnung] f opposition (u)
Ablehnung [Ablehnung] f avslag {n}
Nein [Ablehnung] n NO
Berufung [Ablehnung] f utnämning (u)
Vorwurf [Ablehnung] m utskällning (u)
Verweis [Ablehnung] m utskällning (u)
Misserfolg [Ablehnung] m misslyckande {n}
Korb [Ablehnung] m mask (u)
Einspruch [Ablehnung] m protest (u)
Verweigerung [Ablehnung] f vägran {n}
Ärger [Ablehnung] m irritation (u)
Verneinung [Ablehnung] f nekande {n}
Missachtung [Ablehnung] f vanvördnad (u)
Absage [Ablehnung] f avslutningsord
Verachtung [Ablehnung] f vanvördnad (u)
Durchfall [Ablehnung] m fiasko {n}
Fehlschlag [Ablehnung] m misslyckande {n}
Abfertigung [Ablehnung] (f avspisning
Frustration [Ablehnung] f frustration (u)