Söktermen sich har 44 resultat
DE Tyska SV Svenska
sich (n) varandra (n)
sich (o) [Reflexivpronomen - sing.] sig (o) [Reflexivpronomen - sing.]
sich (n) [Reflexivpronomen] sig (n) [Reflexivpronomen]
sich (o) [Reflexivpronomen] sig (o) [Reflexivpronomen]
sich [Reflexivpronomen - sing.] sig [Reflexivpronomen - sing.]
DE Tyska SV Svenska
sich (v n) [to pass from here to there; to transmit] fara (v n) [to pass from here to there; to transmit]
sich (v n) [bring to, or direct toward, a common center] koncentrera (v n) [bring to, or direct toward, a common center]
sich (n v) [intransitive: to concentrate one's attention] koncentrera sig (n v) [intransitive: to concentrate one's attention]
sich [Reflexivpronomen] sig själv [Reflexivpronomen]
sich (o) [Reflexivpronomen] sig själv (o) [Reflexivpronomen]
sich [Reflexivpronomen - sing.] sig själv [Reflexivpronomen - sing.]
sich (o) [Reflexivpronomen - sing.] sig själv (o) [Reflexivpronomen - sing.]
sich [Reflexivpronomen] sig [Reflexivpronomen]
sich (n v adj adv) [to intoxicate, especially with narcotics] bli (n v adj adv) [to intoxicate, especially with narcotics]
sich [Reflexivpronomen] sig själva [Reflexivpronomen]
sich (o) [Reflexivpronomen] sig själva (o) [Reflexivpronomen]
sich [Reflexivpronomen - sing. - höflich] er själv [Reflexivpronomen - sing. - höflich]
sich (o) [Reflexivpronomen - sing. - höflich] er själv (o) [Reflexivpronomen - sing. - höflich]
sich (v) [to hide (something)] gömma sig (v) [to hide (something)]
sich (v) [to rely on a past success instead of trying to improve oneself further] vila på sina lagrar (v) [to rely on a past success instead of trying to improve oneself further]
sich (n v) [intransitive: to concentrate one's attention] fokusera (n v) [intransitive: to concentrate one's attention]
sich (n v) [transitive: to concentrate one's attention] fokusera (n v) [transitive: to concentrate one's attention]
sich (v n) [to pass from here to there; to transmit] färdas (v n) [to pass from here to there; to transmit]
sich [allgemein] du [allgemein]
sich (v) [to withdraw from] lämna (v) [to withdraw from]
sich (v) [take action with respect to (someone or something)] ta itu med (v) [take action with respect to (someone or something)]
sich (v) [take action with respect to (someone or something)] ta hand om (v) [take action with respect to (someone or something)]
sich (v) [to relax or rest] ta det lugnt (v) [to relax or rest]
sich [Reflexivpronomen - sing. - höflich] er [Reflexivpronomen - sing. - höflich]
sich (o) [Reflexivpronomen - sing. - höflich] er (o) [Reflexivpronomen - sing. - höflich]
sich [allgemein] er [allgemein]
sich (o) [allgemein] er (o) [allgemein]
sich [Reflexivpronomen - pl. - höflich] eder [Reflexivpronomen - pl. - höflich]
sich (o) [Reflexivpronomen - pl. - höflich] eder (o) [Reflexivpronomen - pl. - höflich]
sich (v) [to withdraw from] avvika (v) [to withdraw from]
sich (o) [allgemein] du (o) [allgemein]
sich [allgemein] ni [allgemein]
sich (o) [allgemein] ni (o) [allgemein]
sich [allgemein] dig [allgemein]
sich (o) [allgemein] dig (o) [allgemein]
sich [allgemein] Eder [allgemein]
sich (o) [allgemein] Eder (o) [allgemein]
sich (pronoun) [to one another; one to the other] varandra (pronoun) [to one another; one to the other]
sich (v) [to depart secretly] rymma (v) [to depart secretly]

Tyska Svenska översättingar

DE Synonymer för sich SV Översättningar
passen [in Einklang stehen] passe til (v adj n)
übereinstimmen [in Einklang stehen] stemme overens (v)
bekämpfen [sich verteidigen] bekæmpe (v n)
demonstrieren [sich verteidigen] demonstrere (v)
sich erheben [sich verteidigen] stå op