Söktermen sich abmelden har 3 resultat
Hoppa till

DESVÖversättningar för sich

sich(n) varandra(n)
sich(o)[Reflexivpronomen - sing.] sig(o)[Reflexivpronomen - sing.]
sich(o)[Reflexivpronomen] sig(o)[Reflexivpronomen]
sich(n)[Reflexivpronomen] sig(n)[Reflexivpronomen]
sich(v)[to withdraw from] lämna(v)[to withdraw from]
sich(v)[take action with respect to (someone or something)] ta itu med(v)[take action with respect to (someone or something)]
sich(v n)[to pass from here to there; to transmit] färdas(v n)[to pass from here to there; to transmit]
sich(v)[to relax or rest] ta det lugnt(v)[to relax or rest]
sich[Reflexivpronomen - sing. - höflich] er[Reflexivpronomen - sing. - höflich]
sich[allgemein] er[allgemein]

DESVÖversättningar för abmelden

abmelden(v)[Regeln](sich) skriva ut sig(v)[Regeln]
abmelden(v)[Hotel](sich) lämna hotell(v)[Hotel]
abmelden(v)[Hotel](sich) checka ut(v)[Hotel]

Tyska Svenska översättingar

DESynonymer för sich abmeldenSVÖversättningar
verlassen[aufhören]överge
enden[aufhören]sluta
beenden[aufhören]slutföra
begraben[aufhören]begrava
aufgeben[aufhören]ålägga
einstellen[aufhören]komma{n}
zurückziehen[aufhören]ta bort
ausscheiden[aufhören]avgå
abtreten[aufhören]överlåta
eingehen[aufhören]komma in på
beschließen[aufhören]avsluta
absetzen[aufhören]avsätta
verraten[aufhören]yppa
stoppen[aufhören]upphöra
ablegen[aufhören]lägga ut
abbrechen[aufhören]upphöra
auslaufen[aufhören]löpa ut
abschließen[aufhören]fullborda
unterlassen[aufhören]underlåta
erledigen[aufhören]reda upp sig