Söktermen sich abmelden har 3 resultat
Hoppa till

DE SV Översättningar för sich

sich (n) varandra (n)
sich (o) [Reflexivpronomen - sing.] sig (o) [Reflexivpronomen - sing.]
sich (o) [Reflexivpronomen] sig (o) [Reflexivpronomen]
sich (n) [Reflexivpronomen] sig (n) [Reflexivpronomen]
sich (v) [to withdraw from] lämna (v) [to withdraw from]
sich (v) [take action with respect to (someone or something)] ta itu med (v) [take action with respect to (someone or something)]
sich (v n) [to pass from here to there; to transmit] färdas (v n) [to pass from here to there; to transmit]
sich (v) [to relax or rest] ta det lugnt (v) [to relax or rest]
sich [Reflexivpronomen - sing. - höflich] er [Reflexivpronomen - sing. - höflich]
sich [allgemein] er [allgemein]

DE SV Översättningar för abmelden

abmelden (v) [Regeln] (sich) skriva ut sig (v) [Regeln]
abmelden (v) [Hotel] (sich) lämna hotell (v) [Hotel]
abmelden (v) [Hotel] (sich) checka ut (v) [Hotel]

Tyska Svenska översättingar