Söktermen sich drehen har 8 resultat
DETyskaSVSvenska
sich drehen(v)[to turn on an axis] snurra runt(v)[to turn on an axis]
sich drehen vrida sig
sich drehen(v)[to orbit a central point] kretsa(v)[to orbit a central point]

DESVÖversättningar för sich

sich(n) varandra(n)
sich(o)[Reflexivpronomen - sing.] sig(o)[Reflexivpronomen - sing.]
sich(o)[Reflexivpronomen] sig(o)[Reflexivpronomen]
sich(n)[Reflexivpronomen] sig(n)[Reflexivpronomen]
sich(v)[to withdraw from] lämna(v)[to withdraw from]
sich(v)[take action with respect to (someone or something)] ta itu med(v)[take action with respect to (someone or something)]
sich(v n)[to pass from here to there; to transmit] färdas(v n)[to pass from here to there; to transmit]
sich(v)[to relax or rest] ta det lugnt(v)[to relax or rest]
sich[Reflexivpronomen - sing. - höflich] er[Reflexivpronomen - sing. - höflich]
sich[allgemein] er[allgemein]

DESVÖversättningar för drehen

drehen(v)[Film] spela in(v)[Film]
drehen(v)
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
tvinna(v)
 • tvinnad
drehen(v)
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
svarva(v)
 • svarvad
drehen(v) snurra runt(v)
drehen(v)[Bewegung] snurra runt(v)[Bewegung]
drehen(v)
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
rotera(v)
 • roterad
drehen(v) vrida sig(v)
drehen(v)[Bewegung] vrida sig(v)[Bewegung]
drehen(v)[Achse]
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
svänga(v)[Achse]
 • svängd
drehen(v)[Achse]
 • gedreht
 • drehst
 • drehen
 • drehtest
 • drehten
 • dreh(e)
vrida(v)[Achse]
 • vriden

Tyska Svenska översättingar

DESynonymer för sich drehenSVÖversättningar
bewegen[rotieren]röra
kreisen[rotieren]kretsa
wechseln[rotieren]växla
tanzen[rotieren]dansa
rotieren[rotieren]rotera
kursieren[rotieren]kursera
zirkulieren[rotieren]cirkulera
durchdrehen[rotieren]gå i spinn
sich ärgern[rotieren]bli irriterad
sich wälzen[rotieren]vrida och vända sig
sich ringeln[rotieren]virvla
ausflippen[rotieren]flippa ur{ugs.}
wirbeln[rollen]virvla runt
rollen[kugeln]rulla
gehen[funktionieren]
laufen[funktionieren]löpa
arbeiten[funktionieren]slå sig
in Betrieb sein[funktionieren]vara i gång
fahren[bewegen]fara ut mot
rennen[bewegen]störta iväg