Söktermen sträva har 14 resultat
SVSvenskaDETyska
sträva
 • strävad
anstrengen(sich)
 • angestrengt
 • strengst an
 • strengen an
 • strengten an
 • strengtest an
 • streng(e) an
sträva(v)[mål] abzielen auf(v)[mål]
sträva(v)[mål]
 • strävad
erstreben(v)[mål]
 • erstrebt
 • erstreben
 • erstrebst
 • erstrebtest
 • erstrebten
 • erstreb(e)
sträva(v)[mål]
 • strävad
streben(v)[mål]
 • gestrebt
 • streben
 • strebst
 • strebtest
 • strebten
 • streb(e)
sträva(v)[mål]
 • strävad
trachten(v)[mål]
 • getrachtet
 • trachten
 • trachtest
 • trachtetest
 • trachteten
 • trachte
SVSvenskaDETyska
sträva(v)[ansträngning] sich einer Anstrengung unterziehen(v)[ansträngning]
sträva(v)[ansträngning] sich Mühe geben(v)[ansträngning]
sträva(n)[konstruktion] Stützbalken(n){m}[konstruktion]
sträva(n)[konstruktion] Stützpfosten(n){m}[konstruktion]
sträva(v)[ansträngning] sich anstrengen(v)[ansträngning]
sträva(n v)[a sincere attempt] Bemühung(n v)[a sincere attempt](f)
sträva(n) Spreize(n){f}
sträva(n) Knagge(n){f}
sträva anstrengen (sich)
SVSynonymer för strävaDEÖversättningar
slita[slava]abplagen (sich)
släpa[slava]ziehen
knoga[slava]abplagen (sich)
träla[slava]barabern
bemöda sig[anstränga sig]anstrengen (sich)
sätta in[anstränga sig]einzahlen
mobilisera[anstränga sig]mobilisieren
ta i anspråk[anstränga sig]beanspruchen
uppbjuda[anstränga sig]zusammennehmen
bjälke[stötta](uLeiste{f}
stock[stötta](uKlotz{m}
arkitrav[stötta](uEpistylion{n}
bom[stötta](uSchlagbaum{m}
skena[stötta]durchgehen
balk[stötta](uBalken{m}
gå på[ligga i]besuchen
jobba[ligga i]arbeiten
anstränga sig[ligga i]bemühen (sich)
ligga[ligga i]befinden (sich)
sliper[pitprops](uEisenbahnschwelle{f}